Uczestnicy projektu

ADAM.PL – Akademia Doskonalenia Adekwatności Mowy PoLskiej

Wykonawcy i konsultanci

Alicja Durka

Rafał Dymczyk

Snizhana Holodniuk

Wojciech Hofmański (kierownik projektu)

Paulina Korżenko

Marta Kraszewska

Helena Kryg

Igor Kryvosheia

Agnieszka Kwiatkowska

Anna Kulus

Liia Lukina

Magdalena Małż

Adrianna Piechowicz

Sara Radtke

Renata Siegień

Magdalena Socha

Joanna Stodolak

Anna Strzelewicz

Nataliia Tsybulska

Julianna Ulatowska

Monika Válková-Maciejewska

Michał Wartecki

Ewa Węgrzak

Izabela Wieczorek

Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz