Tydzień Projektowy w ramach Akademii Doskonalenia Adekwatności Mowy Polskiej - ADAM.PL

Między 13 a 17 grudnia 2021 ma Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM zorganizowano Tydzień Projektowy w ramach Akademii Doskonalenia Adekwatności Mowy Polskiej - ADAM.PL. Wydarzenie zostało zorganizowane przez dra Wojciecha Hofmańskiego, który przygotował je w oparciu o zdobyty przezeń grant NAWA.

Wykłady otwarte przyciągnęły liczną widownię - nawet kilkadziesiąt osób przede wszystkim z grona zagranicznych studentów WFPiK. Goście reprezentujący uniwersytety z Chin, Francji i Ukrainy - Renata Siegień, Magdalena Małż, Olena Polovynko, Igor Kyvosheia oraz Liia Lukina - wygłosili referaty poświęcone szeroko rozumianej glottodydaktyce. Omówiono zagadnienia począwszy od specyfiki pracy polonistów zagranicznych w ośrodkach reprezentatywnych dla najważniejszych obszarów promowania języka i kultury polskiej w świecie (kraje słowiańskie, Europa, Daleki Wschód) po kwestie związane z psycholingwistycznym fenomenem interkomprehensji w procesie nauczania języków blisko spokrewnionych. Punktem kulminacyjnym programu były natomiast warsztaty poświęcone zawartości bazy materiałów glottodydaktycznych ADAM.PL opracowanej przez konsorcjum 4 uniwersytetów pod kierownictwem UAM oraz dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami i dalszym kierunkiem rozwoju bazy. Zadeklarowano również gotowość kontynuowania prac. Niezwykłą przyjemność wszystkim zgromadzonym sprawiła kierująca polonistyką na Kantońskim Uniwersytecie Spraw Międzynarodowych prof. Zofia Mao, która przesłała film z pozdrowieniami dla uczestników spotkań - partnerów projektu, środowiska poznańskiej polonistyki, a także chińskich studentów WFPiK UAM. Mimo licznych obowiązków związanych z finalizacją projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zaproszeni Goście przeprowadzili szereg dodatkowych spotkań roboczych. Rozmowy odbywały się na szczeblu władz rektorskich i dziekańskich, prowadzono konsultacje z przedstawicielami administracji centralnej i wydziałowej, a także z kadrą innych jednostek UAM. Jednym z najważniejszych rezultatów tych spotkań jest przystąpienie reprezentacji UNISTRA do zespołu projektowego ubiegającego się o kolejny grant - tym razem w ramach programu Partnerstwa Strategiczne NAWA. Opracowanie wniosku jest na ukończeniu, a prace nad nim już wyprzedzają przyjęty harmonogram. I to właśnie doskonała organizacja pracy była tym, na co szczególnie zwracali uwagę przedstawiciele partnerskich ośrodków w czasie swojego pobytu w Poznaniu.