Kontakt

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu!

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

telefon: +48 61 829 46 90, 45 95

e-mail: wfpik@amu.edu.pl

Uwaga! We wszelkich sprawach studenckich należy kontaktować się z Biurem Obsługi Studenta.

Dane kontaktowe dostępne tutaj.