Patron Biblioteki

prof. dr hab.Józef Tomasz Pokrzywniak (1947-2017)

Śp. prof. Józef Tomasz Pokrzywniak, ubrany w jasną marynarkę i niebieską koszulę, stoi na tle okna, przez które widać rozjaśnione słonecznym blaskiem zarośla, patrzy w obiektyw, lekko się uśmiechając.

17 stycznia 2018 roku Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM otrzymała imię Józefa Tomasza Pokrzywniaka.

Profesor dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak był inicjatorem powstania naszej Biblioteki. Wbrew sceptykom, pokonując przeszkody, doprowadził do realizacji tego projektu. Czuwał nad wszystkimi etapami prac, wypełniając misję Dziekana - przełożonego i przewodnika pracowników i studentów naszego Wydziału. Biblioteka, której nowoczesny architektonicznie budynek został wkomponowany w zabytkową przestrzeń dziedzińca, rozpoczęła działalność 25 września 2009 roku.

Profesor Józef Tomasz Pokrzywniak - mistrz wielu pokoleń polonistów - był historykiem literatury, wybitnym badaczem epoki oświecenia i zarazem człowiekiem oświecenia. W Jego bogatym dorobku naukowym jest 5 książek autorskich, z czego 4 dotyczą Ignacego Krasickiego, którego twórczości był miłośnikiem, znakomitym interpretatorem i edytorem („Satyry i listy”, „Komedie”). Był także współautorem najpopularniejszego po 1989 roku licealnego podręcznika literatury epok dawnych do klas pierwszych (z Marią Adamczyk i Bożeną Chrząstowską) „Starożytność - oświecenie”, który doczekał się aż 14 wydań w latach 1987-2000!

Profesor pełnił funkcję kierownika Zakładu Literatury Staropolskiej i Oświecenia (2007-2016), dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UAM (1996-2005), dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM (2005-2012). Przez dwie kadencje wprowadzał Wydział w XXI wiek, najpierw przenosząc go z Collegium Novum do monumentalnego gmachu Collegium Maius, a później przygotowując go na nowe wyzwania. Budynek pod Jego kierowniczą ręką zyskał dzisiejszy wygląd, wyróżnia się wyjątkowymi witrażami z wizerunkami pisarzy oraz spektakularnym Salonem Mickiewicza ozdobionym portretem wieszcza i dekoracjami według klasycznych ilustracji Andriolliego do „Pana Tadeusza”. Profesor był także współtwórcą i Dziekanem Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu (2014), współzałożycielem i pierwszym przewodniczącym Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich, członkiem  Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN (1996-2002), Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN (2006-2010) oraz wielu towarzystw naukowych.

Profesor był cenionym i charyzmatycznym uczonym i nauczycielem akademickim. Człowiekiem wielkiego optymizmu i tolerancji, pełnym życzliwości i otwartości wobec ludzi. Miłośnikiem ogrodów, podróży i kultury włoskiej.