Mobilność z Państwami Trzecimi Niestowarzyszonymi z Programem

Informacja dla studentów i doktorantów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

Szanowni Państwo,

w ramach mobilności Państw Trzecich Niestowarzyszonych (nieunijnych) Wydział dysponuje grantami na realizację następujących wyjazdów w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024:

- Armenia, Vanadzor State University:  3 osoby, każda na 3 miesiące, wsparcie finansowe: 700 Euro miesięcznie + ryczałt na dojazd: 360 Euro; całkowita wysokość grantu: 2460 Euro na osobę

- Bośnia i Hercegowina: University of Sarajevo: 2 osoby, każda na 5 miesięcy, wsparcie finansowe: 700 Euro miesięcznie + ryczałt na dojazd: 275 Euro; całkowita wysokość grantu: 3775 Euro na osobę

- Czarnogóra: University of Montenegro, Podgorica- Nikšić: 2 osoby, każda na 5 miesięcy, wsparcie finansowe: 700 Euro miesięcznie + ryczałt na dojazd: 275 Euro; całkowita wysokość grantu: 3775 Euro na osobę; umowa niedostępna dla doktorantów

- Kosowo: University of Prishtina “Hasan Prishtina”: 1 osoba, 5 miesięcy pobytu, wsparcie finansowe: 700 Euro miesięcznie + ryczałt na dojazd: 275 Euro; całkowita wysokość grantu: 3775 Euro na osobę

Uprzejmie proszę zainteresowane osoby o złożenie podania o przyznanie grantu, w którym znajdzie się uzasadnienie merytoryczne wyjazdu, wskazanie na wcześniejsze doświadczenia mobilnościowe (nie jest to warunek konieczny), opis aktywności akademickiej (koła naukowe, działalność w Samorządzie, wolontariat itp.).

Podania należy składać  do 5 lutego 2024 r. w p. 53 (parter, korytarz dziekanatowy) lub mailowo: justyna.wciorka@amu.edu.pl

Zachęcam Państwa do podjęcia mobilności, czekam na Państwa zgłoszenia!

Z poważaniem

Justyna Wciórka

Informacja dla studentów i doktorantów z Instytutu Filologii Słowiańskiej:

W ramach mobilności Państw Trzecich Niestowarzyszonych z Programem (nieunijnych) Wydział zyskał granty na realizację następujących wyjazdów w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024:

 • Bośnia i Hercegowina: University of Sarajevo: 3 osoby, każda na 5 miesięcy, wsparcie finansowe: 700 Euro miesięcznie + ryczałt na dojazd: 275 Euro; całkowita wysokość grantu: 3775 Euro na osobę;
 • Czarnogóra: University of Montenegro, Podgorica-Nikšić: 2 osoby, każda na 5 miesięcy, wsparcie finansowe: 700 Euro miesięcznie + ryczałt na dojazd: 275 Euro; całkowita wysokość grantu: 3775 Euro na osobę; umowa niedostępna dla doktorantów;
 • Kosowo: University of Prishtina “Hasan Prishtina”: 3 osoby, każda na 5 miesięcy, wsparcie finansowe: 700 Euro miesięcznie + ryczałt na dojazd: 275 Euro; całkowita wysokość grantu: 3775 Euro na osobę.

Uprzejmie prosimy zainteresowane osoby o złożenie podania o przyznanie grantu, w którym znajdzie się uzasadnienie merytoryczne wyjazdu, wskazanie na wcześniejsze doświadczenia mobilnościowe (nie jest to warunek konieczny), opis aktywności akademickiej (koła naukowe, działalność w Samorządzie, wolontariat itp.).

Podania należy składać do 10 stycznia 2024 r. w p. 53 (parter, korytarz dziekanatowy) lub mailowo: justyna.wciorka@amu.edu.pl


Informacja dla studentów i doktorantów Instytutu Filologii Klasycznej

W ramach mobilności Państw Trzecich Niestowarzyszonych z Programem (nieunijnych) Wydział zyskał granty na realizację następujących wyjazdów w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024:

- Armenia, Vanadzor State University:  3 osoby, każda na 3 miesiące, wsparcie finansowe: 700 Euro miesięcznie + ryczałt na dojazd: 360 Euro; całkowita wysokość grantu: 2460 Euro na osobę

Uprzejmie proszę zainteresowane osoby o złożenie podania o przyznanie grantu, w którym znajdzie się uzasadnienie merytoryczne wyjazdu, wskazanie na wcześniejsze doświadczenia mobilnościowe (nie jest to warunek konieczny), opis aktywności akademickiej (koła naukowe, działalność w Samorządzie, wolontariat itp.).

Podania należy składać do 10 stycznia 2024 r. w p. 53 (parter, korytarz dziekanatowy) lub mailowo: justyna.wciorka@amu.edu.pl


Oferta mobilnościowa dla pracowników Instytutu Filologii Polskiej

w kolejnej edycji mobilności oferowanych w ramach Państw Trzecich Niestowarzyszonych z Programem ogłaszamy konkurs na wyjazdy w formule Teaching Staff Mobility do:

 • Manipal Academy of Higher Education, Indie: 1 osoba, 7 dni pobytu;
 • Universidade Federal do Paraná, Brazylia: 2 osoby, każda na 7 dni pobytu, w tym jeden grant realizowany do 31 lipca 2024 r.

Mobilność wiąże się z przeprowadzeniem 8 godzin zajęć (konwersatoria/wykłady), z rozmowami dotyczącymi dalszej współpracy, ze spotkaniami ze środowiskiem akademickim uczelni partnerskiej..

Uprzejmie prosimy zainteresowanych pracowników o przesłanie wniosków uzasadniających chęć wyjazdu ze wskazaniem propozycji zajęć do 8 stycznia 2024 r. na adres: justyna.wciorka@amu.edu.pl.

W skład Komisji rekrutacyjnej wchodzą: Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Prodziekan ds. współpracy krajowej i międzynarodowej, Dyrektorzy Instytutów i koordynator wydziałowy programu Erasmus+.

Wyniki rekrutacji zostaną publikowane na stronie wydziałowej oraz rozesłane mailowo do pracowników ubiegających się o przyznanie grantu.

Wyjazdy obejmują 7 dni, stawka dzienna wynosi 180 Euro + ryczałt na koszta podróży w wysokości  820 Euro (Indie), 1500 Euro (Brazylia).

Wyjazdy powinny być zrealizowane do 31 lipca 2025 r.


Oferta mobilnościowa dla pracowników Instytutu Filologii Klasycznej

W kolejnej edycji mobilności oferowanych w ramach Państw Trzecich Niestowarzyszonych z Programem ogłaszamy konkurs na wyjazdy w formule Teaching Staff Mobility do:

 • Vanadzor State University, Armenia: 2 osoby, każda na 7 dni pobytu.

Mobilność wiąże się z przeprowadzeniem 8 godzin zajęć (konwersatoria/wykłady), z rozmowami dotyczącymi dalszej współpracy, ze spotkaniami ze środowiskiem akademickim uczelni partnerskiej.

Uprzejmie prosimy zainteresowanych pracowników o przesłanie wniosków uzasadniających chęć wyjazdu ze wskazaniem propozycji zajęć do 8 stycznia 2024 r. na adres: justyna.wciorka@amu.edu.pl

W skład Komisji rekrutacyjnej wchodzą: Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Prodziekan ds. współpracy krajowej i międzynarodowej, Dyrektorzy Instytutów i koordynator wydziałowy programu Erasmus+.

Wyniki rekrutacji zostaną publikowane na stronie wydziałowej oraz rozesłane mailowo do pracowników ubiegających się o przyznanie grantu.

Wyjazdy obejmują 7 dni, stawka dzienna wynosi 180 Euro + ryczałt na koszta podróży w wysokości  360 Euro. Całkowita wartość grantu wynosi 1620 Euro na osobę.

Wyjazdy powinny być zrealizowane do 31 lipca 2024 r.


Oferta mobilnościowa dla pracowników Instytutu Filologii Słowiańskiej

W kolejnej edycji mobilności oferowanych w ramach Państw Trzecich Niestowarzyszonych z Programem ogłaszamy konkurs na wyjazdy w formule Teaching Staff Mobility/Staff Mobility for Training do:

 • University of Sarajevo, Bośnia i Hercegowina: 4 osoby, każda na 7 dni pobytu;
 • University of Montenegro, Podgorica-Nikšić, Czarnogóra: 4 osoby, każda na 7 dni pobytu

Mobilność wiąże się z przeprowadzeniem 8 godzin zajęć (konwersatoria/wykłady), z rozmowami dotyczącymi dalszej współpracy, ze spotkaniami ze środowiskiem akademickim uczelni partnerskiej, z realizacją szkolenia/stażu.

Uprzejmie prosimy zainteresowanych pracowników o przesłanie wniosków uzasadniających chęć wyjazdu ze wskazaniem propozycji zajęć do 8 stycznia 2024 r. na adres: justyna.wciorka@amu.edu.pl

W skład Komisji rekrutacyjnej wchodzą: Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Prodziekan ds. współpracy krajowej i międzynarodowej, Dyrektorzy Instytutów i koordynator wydziałowy programu Erasmus+.

Wyniki rekrutacji zostaną publikowane na stronie wydziałowej oraz rozesłane mailowo do pracowników ubiegających się o przyznanie grantu.

Wyjazdy obejmują 7 dni, stawka dzienna wynosi 180 Euro + ryczałt na koszta podróży w wysokości 275 Euro.

Wyjazdy powinny być zrealizowane do 31 lipca 2024 r.

Wyniki rekrutacji - mobilność z Państwami Trzecimi Niestowarzyszonymi z Programem (pracownicy)

Rekrutacja 2023/2024Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Rekrutacja 2023/2024 (671.0 KB)

Możliwość aplikowania o granty w ramach mobilności z Państwami Trzecimi Niestowarzyszonymi z Programem - informacja dla pracowników

Istnieje możliwość pozyskania grantów mobilnościowych w zakresie wymiany pozaunijnej. Nazwa programu się zmieniła, dotąd działaliśmy w ramach wymiany Państw Partnerskich, teraz - w ramach wymiany z Państwami Trzecimi Niestowarzyszonymi z Programem. Nazwa skrócona, numeryczna: KA-171.

RODZAJE MOBILNOŚCI:

Mobilności z Państwami Trzecimi Niestowarzyszonymi z Programem dotyczą:

 • przyjazdów/wyjazdów na studia (od 2-5 miesięcy);
 • przyjazdów/wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 • przyjazdów/wyjazdów pracowników uczelni w celach szkoleniowych;
 • przyjazdów/wyjazdów studentów w celu zrealizowania praktyki w zagranicznej instytucji partnerskiej (wpisanie nazwy przedsiębiorstwa do wniosku dofinansowanie nie będzie wymagane. Trzeba będzie natomiast opisać profil przedsiębiorstwa/instytucji oferującej praktykę i powiązać ją z grupą docelową, której będzie oferowana praktyka. Będzie to bowiem stanowiło element oceny jakościowej wniosku o dofinansowanie).

Każdy wniosek powinien zawierać uzasadnienie celu podejmowanej/kontynuowanej współpracy oraz wykaz dotychczasowych wspólnych doświadczeń.

Makieta zgłoszenia się zmieniła, nie możemy zatem automatycznie powielać wcześniejszych zapisów. Odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie są podstawą wniosku o grant. Bez nich, jak i bez wskazania osoby kontaktowej, nie możemy składać aplikacji. Makietę zgłoszenia proszę przygotować w języku polskim. Jeśli będą Państwo aplikować o kontynuację współpracy, to prosimy o przesłanie jedynie uaktualnionych informacji od ostatniego zgłoszenia (efekty współpracy). Odpowiedzi od partnera akademickiego powinny być przetłumaczone i w formularzu przesyłanym zapisane w języku polskim.

Jeśli już współpracują Państwo z ośrodkiem i wcześniej zyskaliście odpowiedzi na pytania ankiety, to nie ma potrzeby ich ponownego załączenia. Można rozważyć jedynie ich aktualizację.

Koniecznym jest podanie e-mailowego adresu kontaktowego dla każdej uczelni partnerskiej. Bez takiego adresu nie można złożyć wniosku. Na podany adres wysłana zostanie automatycznie informacja, że nasz Uniwersytet ubiega się o mobilność z danym partnerem.

Kryteria ceny wniosków:

 • jakość planu projektu i ustaleń dotyczących współpracy;
 • adekwatność strategii;
 • wpływ i upowszechnianie.

Podkreślić należy, dlaczego wskazana mobilność jest ważna dla Wydziału, wskazać na dotychczasową współpracę i określić spodziewany wpływ mobilności (można stosować zapisy uproszczone, "od myślników"). Proszę o niestosowanie we wniosku celów ogólnych ("nawiązanie współpracy", "poszerzenie kontaktów", "wymiana doświadczeń").

Ważne jest podkreślenie korzyści dla każdej ze stron.

Wyjazdy/przyjazdy pracowników uczelni planowane są na okres 7 dni (5 dni mobilności + 2 dni finansowanej podróży).

Nie ma możliwości ubiegania się o mobilności z partnerami z Białorusi i Rosji. 

Zob. Zasady aplikowania o granty w ramach mobilności z państwami trzecimi niestowarzyszonymi z Programem.

W wybranych regionach wprowadzono ograniczenia co do rodzajów mobilności, głównie jeżeli chodzi o wyjazdy z Polski studentów I i II stopnia (por. załącznik: 2023-KA171-regiony-koperty-budżetowe-kraje). Wyjazdy studentów studiów I i II stopnia z polskich uczelni do uczelni w krajach partnerskich zaznaczonych w załączniku na żółto są nieuprawnione (możemy natomiast wysłać tam studentów III stopnia).

FINANSOWANIE:

Stawki stypendialne w projektach KA171-2024:

 • mobilność studentów wyjeżdżających z UAM: 700 euro/miesiąc
 • mobilność studentów przyjeżdżających na UAM: 800 euro/miesiąc
 • mobilność pracowników wyjeżdżających z UAM: 180 euro/dzień
 • mobilność pracowników przyjeżdżających na UAM: 140 euro/dzień

Nowe stawki dofinansowania na podróż:

Odległość

Podróż bez Green-travel (EUR)

Podróż z Green-travel (EUR)

10-99 km

28

56

100-499 km

211

285

500-1999 km

309

417

2000-2999 km

395

535

3000-3999 km

580

785

4000-7999 km

1188

1188

8000 km lub powyżej

1735

1735

Czasu mamy niewiele - do 22 stycznia 2024 r. wniosek wydziałowy powinien trafić do Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej, zatem bardzo prosimy o przesłanie wniosków do 18 stycznia 2024 r. na adres justyna.wciorka@amu.edu.pl, by zostały wydziałowo scalone i w całości przekazane Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej.