Zasady udostępniania zbiorów w Bibliotece Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, ul. Fredry 10, Poznań

 1. Księgozbiór BWFPiK jest udostępniany na zasadzie wolnego dostępu do półek (przy wyborze książek obowiązuje samoobsługa) oraz przez zamówienia elektroniczne z magazynu.
 2. Prawo do wypożyczania mają:
  • pracownicy UAM,
  • studenci Wydziału (studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe i doktoranckie – dzienne i zaoczne),
  • studenci UAM (studia licencjackie, magisterskie, studia doktoranckie – dzienne i zaoczne).
 3. Pozostałe osoby ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wyłącznie w czytelni lub wypożyczyć na okres 1 tygodnia za kaucją, uzależnioną od wartości udostępnianych materiałów (nie mniej niż 50 zł za wolumin).
 4. Nie wypożycza się dzieł wyznaczonych przez Bibliotekę, w tym:
  • druków wydanych przed r. 1945, za wyjątkiem tekstów greckich i łacińskich stanowiących lekturę dla filologów klasycznych,
  • książek oznaczonych czerwonym paskiem,
  • pozycji PWNW,
  • czasopism i gazet,
  • prac magisterskich.
 5. Okres wypożyczenia i liczba wypożyczonych książek wynoszą:
  1. Dla pracowników naukowych:
   a) pracownicy WFPiK:
   - PWWZ – 100 woluminów na 365 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej o 30 dni,
   - PWWW – 5 woluminów na 14 dni z możliwością jednej prolongaty o 7 dni;
   b) pracownicy UAM spoza Wydziału:
   - PWWZ – 10 woluminów na 30 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej o 30 dni.
  2. Dla doktorantów:
   a) doktoranci WFPiK:
   - PWWZ – 50 woluminów na 180 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej o 30 dni,
   - PWWW - 5 woluminów na 14 dni z możliwością jednej prolongaty o 7 dni.
   b) doktoranci spoza Wydziału:
   - PWWZ – 10 woluminów na 30 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej o 30 dni.
  3. Dla studentów:
   a) studenci WFPiK (dzienni, zaoczni MOST, studenci wielu wydziałów – w tym WFPiK):
   - PWWZ – 30 woluminów na 180 dni możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej o 30 dni,
   - PWWW - 5 woluminów na 14 dni z możliwością jednej prolongaty o 7 dni.
   b) studenci UAM spoza Wydziału:
   - PWWZ – 5 woluminów na 30 dni możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej o 30 dni.
  4. Dla pozostałych pracowników:
   a) bibliotekarze WFPiK:
   - PWWZ – 100 woluminów na 365 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej o 30 dni,
   - PWWW – 5 woluminów na 14 dni z możliwością jednej prolongaty o 7 dni;
   b) pracownicy administracji WFPiK, bibliotekarze i pozostali pracownicy UAM spoza Wydziału:
   - PWWZ – 10 woluminów na 30 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej o 30 dni.
 6. Kwestie sporne rozstrzyga Kierownik BWFPiK.

PWWW – wypożyczane na 2 tygodnie wyłącznie pracownikom i studentom WFPiK
PWWZ – wypożyczane wszystkim czytelnikom UAM
PWNW – do korzystania w czytelni