Humanistyczne Konsorcjum Naukowe
Horyzonty i źródła nowej humanistyki
Język, literatura, kultura, edukacja
Partnerzy:
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Misją konsorcjum jest kształtowanie nowoczesnego dyskursu humanistycznego poprzez wspólną realizację inicjatyw badawczych objętych ogólną formułą "Horyzonty i źródła nowej humanistyki. Język, literatura, kultura, edukacja", a także prowadzenie w różnych formach działalności edukacyjno-popularyzatorskiej.

Tematy badawcze:

  • Wczoraj wróg - dziś przyjaciel. Kulturowe reprezentacje procesów pojednawczych w Europie Środkowej i na Bałkanach
  • Lokalność w literaturze, języku i kulturze
  • Historia przekładu literackiego w Polsce. Obszary, metody, konteksty