Biuro Obsługi Studentów

Biuro Obsługi Studentów jest czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-14.00.

W piątki Biuro Obsługi Studentów nieczynne.

pokój 49

mgr Sandra Świst

filologia polska (I i II rok I˚)

pokój 49

Weronika Kleczewska

Długotrwała nieobecność

pokój 49

mgr Martyna Młodystach

filologia polska (III rok I˚, I rok II˚), studia slawistyczne, spec. studia bułgarystyczne (I˚), studia slawistyczne, spec. studia kroatystyczne (I˚ i II˚)

pokój 49

mgr Tatiana Lisiak

Central Europe in the International Perspective, filologia polska (II˚, II rok), filologia polska jako obca (I˚ i II˚), humanistyka w szkole (II˚), polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie (I˚ i II˚), bałkanistyka II˚, st. niest. z filologii polskiej (I˚ i II˚)

pokój 57

mgr Katarzyna Kucharczyk-Ciborek

filmoznawstwo i kultura mediów (I˚ i II˚), filologia słowiańska i filologia polska (I˚), studia slawistyczne, spec. studia serbistyczne (I˚), sztuka pisania (II˚), studia podyplomowe „Nauczanie języka polskiego jako obcego”

pokój 57

mgr Iwona Snacka

groznawstwo (I˚), bałkanistyka (I˚), Central European and Balkan Studies, studia slawistyczne - spec. studia bohemistyczne (I˚ i II˚), geoslawistyka (II˚)

pokój 57

mgr Barbara Walkowiak

filologia klasyczna (I i II˚), literatura powszechna (II˚), MISHiS (I˚ i II˚), Polacy i Niemcy w Europie (II˚), studia śródziemnomorskie (I˚ i II˚), Mediterranean Studies (II˚), st. podyplomowe „Poprawna polszczyzna...”, „Prosty język...”, „Romowie...”

Mapa spraw studenckich

Uwaga! W związku z wprowadzeniem na UAM nowej procedury składania podań, zmianie uległa "Mapa spraw studenckich". Najnowsza wersja dostępna jest poniżej. Pobierz plik