Biuro Obsługi Studentów

Biuro Obsługi Studentów jest czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-14.00.

W piątki - nieczynne.

Pokój 49

E-mail: mariolak@amu.edu.pl

Telefon: 61 829 45 28

Obsługiwane kierunki:

 • filologia polska (II stopień)

E-mail: wknm@amu.edu.pl

Telefon: 61 829 45 33

Obsługiwane kierunki:

 • filologia polska (I stopień, I i II rok)
 • studia slawistyczne, spec. studia bułgarystyczne (I stopień)
 • studia slawistyczne, spec. studia kroatystyczne (I i II stopień)
 • filologia -  spec. filologia bułgarska
 • filologia - spec. filologia chorwacka
 • studia podyplomowe „Animator teatralny”

E-mail: annatkl@amu.edu.pl

Telefon: 61 829 46 94

Obsługiwane kierunki:

 • bałkanistyka (II stopień)
 • Central European and Balkan Studies (II i III rok)
 • filologia polska (I stopień, III rok)
 • filologia polska jako obca (I i II stopień)
 • humanistyka w szkole (II stopień)
 • polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie (I i II stopień)
 • studia niestacjonarne z filologii polskiej (I i II stopień)
 • studia podyplomowe z zakresu edytorstwa
 • wiedza o teatrze
 • media interaktywne i widowiska

Pokój 57

E-mail: katak@amu.edu.pl

Telefon: 61 829 46 99

Obsługiwane kierunki:

 • groznawstwo (I stopień)
 • filmoznawstwo i kultura mediów (I i II stopień)
 • filologia słowiańska i filologia polska (I stopień)
 • studia slawistyczne, spec. studia serbistyczne (I i II stopień)
 • sztuka pisania (II stopień)
 • studia podyplomowe „Nauczanie języka polskiego jako obcego”

E-mail: 1barbara@amu.edu.pl

Telefon: 61 829 45 34

Obsługiwane kierunki:

 • filologia klasyczna (I i II stopień)
 • literatura powszechna (II stopień)
 • MISHiS (I i II stopień)
 • Polacy i Niemcy w Europie (II stopień)
 • studia śródziemnomorskie (I i II stopień)
 • Mediterranean Studies (II stopień)
 • studia podyplomowe „Poprawna polszczyzna dla tłumaczy, weryfikatorów i postedytorów”

E-mail: iwona.snacka@amu.edu.pl

Telefon: 61 829 45 68

Obsługiwane kierunki:

 • bałkanistyka (I stopień)
 • Central European and Balkan Studies (I rok)
 • studia slawistyczne - spec. studia bohemistyczne (I i II stopień)

Mapa spraw studenckich

Pobierz plik