Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2021/2022
1 października 2021 r.Inauguracja roku akademickiego
I semestr (zimowy)
2 października 2021 r. – 2 lutego 2022 r.okres zajęć dydaktycznych
23 grudnia 2021 r. – 2 stycznia 2022 r.wakacje zimowe
3 – 23 lutego 2022 r.zimowa sesja egzaminacyjna/
przerwa międzysemestralna
II semestr (letni)
24 lutego – 20 czerwca 2022 r.okres zajęć dydaktycznych
14 – 19 kwietnia 2022 r.wakacje wiosenne
21 czerwca – 4 lipca 2022 r.letnia sesja egzaminacyjna
5 lipca – 31 sierpnia 2022 r.wakacje letnie/okres zajęć dydaktycznych
(ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe)
1 – 21 września 2022 r.sesja egzaminacyjna
  1. Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku „Dzień studenta I roku” odbędzie się 30 września 2021 r.
  2. W roku akademickim 2021/2022 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych: 1 października 2021 r. (inauguracja roku akademickiego), 2 listopada 2021 r., 12 listopada 2021 r., 7 stycznia 2022 r., 11 maja 2022 r. (Dzień Sportu), z uwzględnieniem ust. 2.
  3. W dniu 5 czerwca 2022 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.