Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2022/2023
3 października 2022 r.Inauguracja roku akademickiego
4 października 2022 r.Dzień Studenta I roku
I semestr (zimowy)
1 października 2022 r. – 2 lutego 2023 r.okres zajęć dydaktycznych
23 grudnia 2022 r. – 2 stycznia 2023 r.wakacje zimowe
6 – 19 lutego 2023 r.zimowa sesja egzaminacyjna
20 – 26 lutego 2023 r.przerwa międzysemestralna
27 lutego – 5 marca 2023 r.poprawkowa sesja egzaminacyjna
II semestr (letni)
27 lutego – 22 czerwca 2023 r.okres zajęć dydaktycznych
6 – 11 kwietnia 2023 r.wakacje wiosenne
26 czerwca – 9 lipca 2023 r.letnia sesja egzaminacyjna
10 lipca – 31 sierpnia 2023 r.wakacje letnie/okres zajęć dydaktycznych
(ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe)
1 – 17 września 2022 r.poprawkowa sesja egzaminacyjna
  1. W roku akademickim 2022/2023 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych: 3 października 2022 r. (Inauguracja roku akademickiego), 4 października 2022 r. (Dzień Studenta I roku), 31 października 2022 r., 2 listopada 2022 r., 2 maja 2023 r., 10 maja 2023 r. (Dzień Sportu).
  2. W dniu 28 maja 2023 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.
  3. Dni: 3 lutego 2023 r., 23 czerwca 2023 r. przeznacza się do dyspozycji wykładowców i studentów, np. na odrobienie zajęć dydaktycznych.
  4. W celu realizacji zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów wprowadza się, co następuje: 1) 1 lutego 2023 r. (środa) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na poniedziałek, 2) 26 stycznia 2023 r. (czwartek) i 2 lutego 2023 r. (czwartek) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na piątek.
Organizacja roku akademickiego 2021/2022
1 października 2021 r.Inauguracja roku akademickiego
I semestr (zimowy)
2 października 2021 r. – 2 lutego 2022 r.okres zajęć dydaktycznych
23 grudnia 2021 r. – 2 stycznia 2022 r.wakacje zimowe
3 – 23 lutego 2022 r.zimowa sesja egzaminacyjna/
przerwa międzysemestralna
II semestr (letni)
24 lutego – 20 czerwca 2022 r.okres zajęć dydaktycznych
14 – 19 kwietnia 2022 r.wakacje wiosenne
21 czerwca – 4 lipca 2022 r.letnia sesja egzaminacyjna
5 lipca – 31 sierpnia 2022 r.wakacje letnie/okres zajęć dydaktycznych
(ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe)
1 – 21 września 2022 r.sesja egzaminacyjna
  1. Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku „Dzień studenta I roku” odbędzie się 30 września 2021 r.
  2. W roku akademickim 2021/2022 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych: 1 października 2021 r. (inauguracja roku akademickiego), 2 listopada 2021 r., 12 listopada 2021 r., 7 stycznia 2022 r., 11 maja 2022 r. (Dzień Sportu), z uwzględnieniem ust. 2.
  3. W dniu 5 czerwca 2022 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.