Mobilność kadry akademickiej

Otwieramy kolejną edycję mobilności kadry akademickiej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub odbycia stażu na uczelniach partnerskich, w instytucjach, organizacjach i przedsiębiorstwach (w celach szkoleniowych, doskonalenia kompetencji zawodowych, uczestnictwa w kursach językowych) w ramach programu Erasmus+.

W bieżącej edycji termin składania wypełnionych wniosków (program naukowy wyjazdu, potwierdzony przez uczelnię/instytucję przyjmującą) upływa 29 grudnia 2023 r. 

Pierwszeństwo przy kwalifikacji mobilnościowej pracowników UAM, spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe, będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy. W projektach konkursu 2023 obowiązuje zasada ograniczająca liczbę wyjazdów tej samej osoby w kategorii STT (Teaching) do 2.

Wydział ma do dyspozycji 8 grantów, w tym 4 realizowane do 30 czerwca 2024 r. i 4 z terminem upływającym 30 czerwca 2025 r.

Poniżej znajdują się wymagane formularze – osoby ubiegające się o pozyskanie grantu erasmusowego kontaktują się z przedstawicielami partnerskiego Wydziału, proponują tematykę zajęć (8 godz. zajęć), pozyskują podpis strony zapraszającej i taki zeskanowany dokument dostarczają do mnie w wyznaczonym terminie.

Uczelnie partnerskie Wydziału są zapisane na stronie erasmusowej.

Zakwalifikowany pracownik otrzyma dofinansowanie pobytu trwającego do 5 dni roboczych jako wsparcie indywidualne (ryczałt na koszty utrzymania) według następujących stawek dziennych:

  • grupa I: Islandia, Szwecja: 180 Euro
  • grupa II: Austria, Belgia, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy: 160 Euro
  • grupa III: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry: 140 Euro

Minimalny czas mobilności obejmuje 2 diety pobytowe + ryczałt na dojazd.

Czas mobilności nie obejmuje dni przeznaczonych na podróż. Uczestnik mobilności otrzyma także ryczałt na koszty podróży - kwota ryczałtu jest uzależniona od pokonywanej odległości.

Istnieje możliwość pozyskania dodatkowego wsparcia finansowego podróży (green travel), jeśli będziecie Państwo korzystać z niskoemisyjnych środków transportu (pociąg, autobus, współdzielony samochód).

Szczegóły znajdą Państwo w poniższym regulaminie finansowym.

Ważne dokumenty

Zasady rekrutacji w roku akademickim 2023/2024 - mobilność kadry akademickiejObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zasady rekrutacji w roku akademickim 2023/2024 - mobilność kadry akademickiej (1.9 MB)
Mobilność kadry akademickiej (STA i STT) z krajami programu w ramach Erasmus+ - uczelniane zasady finansoweObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Mobilność kadry akademickiej (STA i STT) z krajami programu w ramach Erasmus+ - uczelniane zasady finansowe (2.1 MB)
Staff mobility for teaching 2023Obowiązujący
DOC
Pobierz DOC Staff mobility for teaching 2023 (122.0 KB)
Staff mobility for training 2023Obowiązujący
DOC
Pobierz DOC Staff mobility for training 2023 (121.5 KB)
Wyniki rekrutacji - mobilność kadry akademickiej 2023/2024Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Wyniki rekrutacji - mobilność kadry akademickiej 2023/2024 (690.5 KB)

Wydziałowa koordynatorka programu Erasmus+

dr

Justyna Wciórka

pokój 53, godziny otwarcia: poniedziałek-czwartek 9:00-14:00