Otoczenie społeczno-gospodarcze

Kto mi dał skrzydła - cykl spotkań z absolwentami

Projekt stworzony po to, by zainspirować obecnych oraz przyszłych studentów WFPiK i pomóc im w wyborze ścieżki zawodowej. Do udziału w spotkaniach zaprosiliśmy absolwentów różnych kierunków, którzy w ciekawy sposób wykorzystali wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów na naszym Wydziale.Zobacz, kogo dotąd gościliśmy

Forum Maius

Podjęta przez Zespół ds. współpracy z otoczeniem gospodarczym, społecznym i kulturalnym pod przewodnictwem Prodziekan ds. współpracy krajowej i międzynarodowej WFPiK prof. UAM dr hab. Krystyny Pieniążek-Marković, inicjatywa szerokiej współpracy między biznesem a WFPiK. Celem priorytetowym tego przedsięwzięcia jest rozpoczęcie dialogu z otoczeniem gospodarczym w celu wypracowania spójnych i przynoszących obopólne korzyści zasad współpracy. Do tej pory odbyło się pięć spotkań:

 • 24 maja 2018 roku. Zaproszeni goście: Ewa Maza, CEO & Founder z firmy Sans Souci; Agata Pawlak-Jaszczak, wspólnik i radca prawny z kancelarii Norek i Wspólnicy; Małgorzata Animucka, Dyrektor Biura Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN; Janusz Jankowiak, Prezes Zarządu PLANTINOVA sp. z o.o.; Jacek Kulik, Dyrektor ds. rozwoju, TEB Edukacja sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Edukacyjnego „Pro Academia”; Regina May, właścicielka firmy Duety Szkoleniowe.
 • 29 listopada 2018 roku. Zaproszeni goście: Monika Borowicz, Dyrektor operacyjny firmy Integra Consulting Poland, Prokurent; Agata Woźniak, Prezes firmy Logostrada sp. z o.o.; Katarzyna Koniuszek, Logostrada sp. z o.o.; Janusz Jankowiak, Prezes firmy PLANTINOVA sp. z o.o.; Henryk Szymczak, właściciel firmy HIL Consulting, radny okręgu Jarocińskiego; Jacek Kulik, wiceprezydent Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN; Małgorzata  Animucka, Prezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN; Regina May, firma Duety Szkoleniowe; Kamila Wrocińska, firma Milado; Anna Muszyńska, Biuro usług specjalistycznych. Placówka szkoleniowa.
 • 27 lutego 2019 roku. Zaproszeni goście: Małgorzata Animucka, Prezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN; Piotr Śledź, Przewodniczący Rady ds. gospodarki 4.0 Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN; Elżbieta Roeske, Wiceprezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich; prof. dr hab. Jacek Guliński, Prezes Fundacji UAM; Agata Woźniak, Prezes firmy Logostrada sp. z o.o.; Katarzyna Koniuszek, Logostrada sp. z o.o.
 • 27 lutego 2020 roku. Zaproszeni goście: Jacek Silski – Prezydenta Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN, Elżbieta Roeske – Wiceprezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich, prof. dr hab. Jacek Guliński – Prezes Fundacji UAM, Agata Woźniak – Prezes firmy Logostrada sp. z o.o.
 • 15 kwietnia 2021 roku. Zaproszeni goście: Agata Kalina, założycielka i prezes zarządu Fundacji “Cali Mali”; Agata Krzesińska, menadżer marki, Konimpex-Invest Sp. z o.o; Katarzyna Rzepecka, menedżerka marketingu i PR, Integra Consulting Poland; Anna Szymczak, wiceprezes zarządu Fundacji TAMiTU, dyrektorka asz.teatru; Piotr Landsberg, Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego; Wojciech Mania, kierownik działu promocji turystycznej Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej; Daniel Orzałkiewicz, dyrektor handlowy ATERIS SA; Piotr Szczyszyk, kierownik działu filmu, CK Zamek.
 • 17 czerwca 2021 roku. Zaproszeni goście: dr Michał Kolasiński, Główny Specjalista odpowiedzialny za współpracę z Azją i Europą Wschodnią, Biuro Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego, Paulina Stocka, Podinspektor odpowiedzialna za współpracę z krajami pozaeuropejskimi, Biuro Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego, Iwona Matuszczak-Szulc, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta, Jacek Silski, Prezydent Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, Prof. UAM dr hab. Jacek Guliński, Prezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Elżbieta Roeske, Wiceprezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich.
 • 16 marca 2022 roku. Wręczone zostały wyróżnienia instytucjom i firmom oferującym naszym Studentkom i Studentom wyjątkowe praktyki - takie, które nie tylko pozwalają im się sprawdzić w pracy w branży związanej z wybraną przez nich specjalnością, ale również nabyć nowe kompetencje, rozwinąć ich zainteresowania oraz wykorzystać kreatywność i świeże pomysły. Wyboru instytucji dokonywały poszczególne instytuty na podstawie ankiet wypełnianych przez studentów po odbyciu praktyk. Zobacz więcej
Owoce Forum Maius:
 • przygotowanie przez Instytut Filologii Polskiej oraz przedstawicieli firmy Logostrada sp. z o.o. studiów podyplomowych „Poprawna polszczyzna dla tłumaczy, weryfikatorów i postedytorów”, które rozpoczęły się w roku akademickim 2019/2020;
 • prowadzenie zajęć praktycznych i warsztatów dla studentów przez przedstawicieli firm współpracujących z WFPiK;
 • przygotowanie i wdrożeniu projektu projakościowego organizowanego w ramach programu „UNIWERSYTET JUTRA II – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020;
 • zamówienie przez firmę Logostrada sp. z o.o. aplikacji produktu związanego ze stworzeniem metodologii e-learningu pod kątem kształcenia tłumaczy technicznych (szczegóły poniżej).

Współpraca z firmą LOGOSTRADA sp. z o.o.

W 2019 roku WFPiK rozpoczął współpracę z firmą Logostrada. W jej wyniku przygotowano ofertę modułową z zakresu metodologii opracowywania materiałów e-learningowych pod kątem kształcenia tłumaczy technicznych. Zespół pracowników WFPiK UAM pod kierownictwem prof. UAM dra hab. Konrada Dominasa przygotował zestaw kilkunastu szkoleń, warsztatów i zajęć, które od lipca do grudnia 2019 roku były prowadzone w siedzibie firmy oraz na WFPiK. Tematyka szkoleń dotyczyła następujących zagadnień: wprowadzenie do metodologii e-learningowych; projektowanie kursów e-learningowych w praktyce; grywalizacja; projektowanie i zarządzanie informacją w procesach e-learningowych; wykorzystanie założeń storytellingu w nauczaniu na odległość; poprawność językowa, stylistyczna i ortograficzna w procesie przygotowywania materiałów dla e-learningu.