Otoczenie społeczno-gospodarcze


Forum Maius

Podjęta przez Zespół ds. współpracy z otoczeniem gospodarczym, społecznym i kulturalnym pod przewodnictwem Prodziekan ds. współpracy krajowej i międzynarodowej WFPiK prof. UAM dr hab. Krystyny Pieniążek-Marković, inicjatywa szerokiej współpracy między biznesem a WFPiK. Celem priorytetowym tego przedsięwzięcia jest rozpoczęcie dialogu z otoczeniem gospodarczym w celu wypracowania spójnych i przynoszących obopólne korzyści zasad współpracy. Do tej pory odbyło się pięć spotkań:

  • 24 maja 2018 roku. Zaproszeni goście: Ewa Maza, CEO & Founder z firmy Sans Souci; Agata Pawlak-Jaszczak, wspólnik i radca prawny z kancelarii Norek i Wspólnicy; Małgorzata Animucka, Dyrektor Biura Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN; Janusz Jankowiak, Prezes Zarządu PLANTINOVA sp. z o.o.; Jacek Kulik, Dyrektor ds. rozwoju, TEB Edukacja sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Edukacyjnego „Pro Academia”; Regina May, właścicielka firmy Duety Szkoleniowe.
  • 29 listopada 2018 roku. Zaproszeni goście: Monika Borowicz, Dyrektor operacyjny firmy Integra Consulting Poland, Prokurent; Agata Woźniak, Prezes firmy Logostrada sp. z o.o.; Katarzyna Koniuszek, Logostrada sp. z o.o.; Janusz Jankowiak, Prezes firmy PLANTINOVA sp. z o.o.; Henryk Szymczak, właściciel firmy HIL Consulting, radny okręgu Jarocińskiego; Jacek Kulik, wiceprezydent Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN; Małgorzata  Animucka, Prezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN; Regina May, firma Duety Szkoleniowe; Kamila Wrocińska, firma Milado; Anna Muszyńska, Biuro usług specjalistycznych. Placówka szkoleniowa.
  • 27 lutego 2019 roku. Zaproszeni goście: Małgorzata Animucka, Prezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN; Piotr Śledź, Przewodniczący Rady ds. gospodarki 4.0 Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN; Elżbieta Roeske, Wiceprezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich; prof. dr hab. Jacek Guliński, Prezes Fundacji UAM; Agata Woźniak, Prezes firmy Logostrada sp. z o.o.; Katarzyna Koniuszek, Logostrada sp. z o.o.
  • 27 lutego 2020 roku. Zaproszeni goście: Jacek Silski – Prezydenta Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN, Elżbieta Roeske – Wiceprezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich, prof. dr hab. Jacek Guliński – Prezes Fundacji UAM, Agata Woźniak – Prezes firmy Logostrada sp. z o.o.
  • 15 kwietnia 2021 roku. Zaproszeni goście: Agata Kalina, założycielka i prezes zarządu Fundacji “Cali Mali”; Agata Krzesińska, menadżer marki, Konimpex-Invest Sp. z o.o; Katarzyna Rzepecka, menedżerka marketingu i PR, Integra Consulting Poland; Anna Szymczak, wiceprezes zarządu Fundacji TAMiTU, dyrektorka asz.teatru; Piotr Landsberg, Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego; Wojciech Mania, kierownik działu promocji turystycznej Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej; Daniel Orzałkiewicz, dyrektor handlowy ATERIS SA; Piotr Szczyszyk, kierownik działu filmu, CK Zamek.
Owoce Forum Maius:
  • przygotowanie przez Instytut Filologii Polskiej oraz przedstawicieli firmy Logostrada sp. z o.o. studiów podyplomowych „Poprawna polszczyzna dla tłumaczy, weryfikatorów i postedytorów”, które rozpoczęły się w roku akademickim 2019/2020;
  • prowadzenie zajęć praktycznych i warsztatów dla studentów przez przedstawicieli firm współpracujących z WFPiK;
  • przygotowanie i wdrożeniu projektu projakościowego organizowanego w ramach programu „UNIWERSYTET JUTRA II – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020;
  • zamówienie przez firmę Logostrada sp. z o.o. aplikacji produktu związanego ze stworzeniem metodologii e-learningu pod kątem kształcenia tłumaczy technicznych (szczegóły poniżej).

Współpraca z firmą LOGOSTRADA sp. z o.o.

W 2019 roku WFPiK rozpoczął współpracę z firmą Logostrada. W jej wyniku przygotowano ofertę modułową z zakresu metodologii opracowywania materiałów e-learningowych pod kątem kształcenia tłumaczy technicznych. Zespół pracowników WFPiK UAM pod kierownictwem prof. UAM dra hab. Konrada Dominasa przygotował zestaw kilkunastu szkoleń, warsztatów i zajęć, które od lipca do grudnia 2019 roku były prowadzone w siedzibie firmy oraz na WFPiK. Tematyka szkoleń dotyczyła następujących zagadnień: wprowadzenie do metodologii e-learningowych; projektowanie kursów e-learningowych w praktyce; grywalizacja; projektowanie i zarządzanie informacją w procesach e-learningowych; wykorzystanie założeń storytellingu w nauczaniu na odległość; poprawność językowa, stylistyczna i ortograficzna w procesie przygotowywania materiałów dla e-learningu.