Biuro Obsługi Wydziału

Uwaga! Studenci w sprawach związanych z procesem studiowania powinni kontaktować się z Biurem Obsługi Studentów. Dane kontaktowe dostępne tutaj.

Sprawy finansowane związane z projektami studenckimi ID-UB obsługuje p. Edyta Kończak (dane kontaktowe poniżej).

Sprawy finansowe doktorantów obsługują sekretariaty Instytutów (więcej informacji w Intranecie).

Kierowniczka Biura Obsługi Wydziału

Biuro Obsługi Wydziału - sekretariat Dziekana WFPiK

Biuro Obsługi Wydziału

mgr Edyta Kończak

pokój 54

tel. 61 829 45 94

e-mail: ekonczak@amu.edu.pl

Sprawy finansowane związane ze stu

UWAGA! Sprawy finansowe pracowników i doktorantów poszczególnych Instytutów realizowane są przede wszystkim w sekretariatach Instytutów.

mgr Inga Rzysko

pokój 60

tel. 61 829 46 65

e-mail: inga.rzysko@amu.edu.pl

mgr Maja Maćkowiak-Kruczek

pokój 201

tel. 61 829 45 84

e-mail: majamk@amu.edu.pl

dr Justyna Wciórka - program Erasmus

pokój 53

tel. 61 829 46 97

e-mail: justw@amu.edu.pl

mgr Izabela Rzysko - program MOST

pokój 54

tel. 61 829 46 93

e-mail: irzysko@amu.edu.pl

mgr Natalia Łozińska

e-mail: natalia.lozinska@amu.edu.pl

dr Marta Witkowska

e-mail: marta.witkowska@amu.edu.pl

pokój 403

Godziny otwarcia: wtorek-czwartek, godz. 8.00-14.00

Dyżur grantowy: czwartek, godz. 9.00-13.00

tel. 61 829 45 54

wfpikgranty@amu.edu.pl

mgr Izabela Rzysko

pokój 54

tel. 61 829 46 93

e-mail: irzysko@amu.edu.pl

Imię i nazwisko Zakres zadań stałych Dyżury telefoniczne - pilne sprawy doraźne

PIOTR JARMUSZKIEWICZ

pok. 02

tel. 61 829 46 17

pjar@amu.edu.pl

Sale i pomieszczenia IFS, IFK, PHSI

Biura BOW, BOS

TAK - zgodnie z grafikiem poniżej

mgr EMIL KUPIEC

pok. 04

tel. 519 340 570

emil.kupiec@amu.edu.pl

Sale, pomieszczenia i gabinety IFP, SJiKPdC

Monitoring

TAK - zgodnie z grafikiem poniżej

ZGŁASZANIE SPRAW PILNYCH – DYŻURY TELEFONICZNE INFORMATYKÓW
  • PONIEDZIAŁEK: 8:00–14:00 Emil Kupiec, 14:00–20:00 Piotr Jarmuszkiewicz,
  • WTOREK: 8:00–14:00 Emil Kupiec, 14:00–20:00 Piotr Jarmuszkiewicz,
  • ŚRODA: 8:00–14:00 Piotr Jarmuszkiewicz, 14:00–20:00 Emil Kupiec,
  • CZWARTEK: 8:00–14:00 Emil Kupiec, 14:00–20:00 Piotr Jarmuszkiewicz,
  • PIĄTEK: 8:00–14:00 Piotr Jarmuszkiewicz, 14:00–20:00 Emil Kupiec,
  • WEEKENDY: 8:00–20:00 Piotr Jarmuszkiewicz.

Dominik Cywiński

pokój 422

tel. 61 829 46 69

e-mail: domcyw@st.amu.edu.pl

Zakres działalności: obsługa sprzętu Laboratorium Lema, wsparcie wydarzeń medialnych (we współpracy z Kacprem Jasińskim), sale, pomieszczenia i biura IFMiSzA

Biuro Obsługi Wydziału - sekretariaty Instytutów

Zakres działań: sprawy kadrowe, finansowe i organizacyjne pracowników i doktorantów danej jednostki.

pokój 231

mgr Anna Stabrowska

tel. 61 829 46 68

e-mail: anna.stabrowska@amu.edu.pl

pokój 335

Barbara Spychała

tel. 61 829 46 23

e-mail: ifkuam@amu.edu.pl

e-mail sekretariatu: ifp@amu.edu.pl

mgr Maria Achrem

pokój 240

tel. 61 829 45 92

e-mail: marach@amu.edu.pl

mgr Monika Obojska-Bednarowicz

pokój 238

tel. 61 829 45 93

e-mail: mobojska@amu.edu.pl

mgr Maria Sobańska-Liberek

pokój 316

tel. 61 829 45 50

e-mail: mliberek@amu.edu.pl

mgr Danuta Zapłata

pokój 238

tel. 61 829 45 00

e-mail: dzaplata@amu.edu.pl

pokój 388

e-mail: slavic@amu.edu.pl

mgr Anna Skiba

tel. 61 829 45 20

mgr Justyna Janek

tel. 61 829 45 21

pokój 244

mgr Katarzyna Lorek

tel. 61 829 45 02

e-mail: katarzyna.lorek@amu.edu.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek-czwartek 10:00-14:00

piątek - nieczynne