Biuro Obsługi Wydziału

Uwaga! We wszelkich sprawach studenckich należy kontaktować się z Biurem Obsługi Studenta. Dane kontaktowe dostępne tutaj.

Kierowniczka BOW

Sekretariaty Instytutów

Zakres działań: sprawy kadrowe, finansowe i organizacyjne pracowników i doktorantów danej jednostki.

pokój 231

mgr Anna Stabrowska

tel. 61 829 46 68

e-mail: anna.stabrowska@amu.edu.pl

pokój 335

Barbara Spychała

tel. 61 829 46 23

e-mail: ifkuam@amu.edu.pl

e-mail sekretariatu: ifp@amu.edu.pl

mgr Danuta Zapłata

pokój 238

tel. 61 829 45 00

e-mail: dzaplata@amu.edu.pl

mgr Maria Sobańska-Liberek

pokój 316

tel. 61 829 45 50

pokój 238

tel. 61 829 45 92; 45 93

e-mail: mliberek@amu.edu.pl

pokój 388

e-mail: slavic@amu.edu.pl

mgr Anna Skiba

tel. 61 829 45 20

mgr Justyna Janek

tel. 61 829 45 21

Sekretariat Dziekana WFPiK

Irena Wrzecian

pokój 56

tel. 61 829 46 92

e-mail: irena.wrzecian@amu.edu.pl

mgr Edyta Kończak

pokój 54

tel. 61 829 45 94

e-mail: ekonczak@amu.edu.pl

mgr Inga Rzysko

pokój 60

tel. 61 829 46 65

e-mail: inga.rzysko@amu.edu.pl

mgr Maja Maćkowiak-Kruczek

pokój 201

tel. 61 829 45 84

e-mail: majamk@amu.edu.pl

dr Justyna Wciórka

pokój 53

tel. 61 829 46 97

e-mail: justw@amu.edu.pl

mgr Karolina Nowakowska

pokój 240

tel. 61 829 45 95

e-mail: prac_dt@amu.edu.pl

Punkt konsultacji grantowych

Pokój 403

Godziny otwarcia: wtorek-czwartek, godz. 8.00-14.00

Dyżur grantowy: czwartek, godz. 9.00-13.00

tel. 61 829 45 54

wfpikgranty@amu.edu.pl

natalia.lozinska@amu.edu.pl

Pokój 403

Godziny otwarcia: wtorek-czwartek, godz. 8.00-14.00

Dyżur grantowy: czwartek, godz. 9.00-13.00

tel. 61 829 45 54

wfpikgranty@amu.edu.pl

marta.witkowska@amu.edu.pl

Wydziałowe Studium Doktoranckie

mgr

Izabela Rzysko

Informatycy

mgr inż.

Krzysztof Nawrocki

Pokój 04; poniedziałek, wtorek, czwartek: 8-15, środa 12-18, piątek 15-19. Zakres działalności: pomoc techniczna przy sprzęcie komputerowym w gabinetach i salach dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej.

Piotr Jarmuszkiewicz

pokój 02; kontakt telefoniczny w godz. 8.00-20.00. Zakres działalności: pomoc techniczna przy sprzęcie komputerowym w pozostałych salach i gabinetach.

Laboratorium Eksperymentalnych Mediów LEM

Dominik Cywiński

pokój 422; dyżury: poniedziałek-wtorek, godz. 9.00-12.00. UWAGA! W dniach od 31.05 do 06.06 opiekun Laboratorium Dominik Cywiński przebywa na urlopie. W sprawach realizacyjnych prosimy o kontakt z Kacprem Jasińskim. 9 czerwca Laboratorium LEM będzie nieczynne.