Rada naukowa dyscypliny polonistyka

 • Skład rady

  prof. UAM dr hab. Alina Borkowska-Rychlewska
  prof. UAM dr hab. Jerzy Borowczyk
  prof. dr hab. Jerzy Fiećko
  prof. UAM dr hab. Magdalena Graf
  prof. UAM dr hab. Agnieszka Kula
  prof. dr hab. Tomasz Mika
  prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz - Przewodniczący
  prof. UAM dr hab. Marek Osiewicz
  prof. UAM dr hab. Błażej Osowski
  prof. dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
  prof. UAM dr hab. Krzysztof Skibski
  prof. dr hab. Tomasz Sobieraj
  prof. dr hab. Agata Stankowska-Kozera
  prof. dr hab. Krzysztof Trybuś
  prof. dr hab. Elżbieta Winiecka

 • Terminy posiedzeń

  PAŹDZIERNIK

  LISTOPAD

  GRUDZIEŃ

  STYCZEŃ

  LUTY

  MARZEC

  KWIECIEŃ

  MAJ

  CZERWIEC

  WRZESIEŃ

  25.10.2023

  29.11.2023

  13.12.2023

  31.01.2024

  28.02.2024

  27.03.2024

  24.04.2024

  29.05.2024

  25.06.2024

  25.09.2024

Pierwsze posiedzenie rady naukowej dyscypliny polonistyka, 26 września 2023. Fot. Maja Maćkowiak-Kruczek