Sprawy studenckie

Wszystkie aktualności dotyczące spraw studenckich oraz komunikaty Biura Obsługi Studentów można znaleźć w Intranecie Wydziału.

Mapa spraw studenckich

Pobierz plik

Praktyka w trzech krokach

Pobierz plik

Zaliczanie praktyki na podstawie zatrudnienia/stażu/wolontariatu

Pobierz plik

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich

dr

Anita Gis