Data publikacji w serwisie:

Kalendarium konkursów ID-UB

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z poniższym harmonogramem konkursów grantowych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza na pierwsze półrocze 2023 roku.

W ramach projektu IDUB dofinansowanie różnorodnych działań naukowych mogą otrzymać studenci, doktoranci i pracownicy UAM. Program wspiera szczególnie umiędzynarodowienie i mobilność akademicką, jak również udział w prestiżowych konferencjach i publikowanie w wysoko punktowanych czasopismach.

Szczegółowe informacje na temat aktualnych naborów, wymagań konkursowych i wyników oraz formularz aplikacyjny można znaleźć na stronie idub.amu.edu.pl (po zalogowaniu w taki sam sposób jak do poczty UAM).

Zapraszamy do aplikowania i życzymy powodzenia!