Data publikacji w serwisie:

Konferencja "Szkoła XXI wieku. Wyzwania przed nauczycielem i uczniem" - relacja

9 grudnia na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM odbyła się konferencja pt. "Szkoła XXI wieku. Wyzwania przed nauczycielem i uczniem", którą współorganizowaliśmy.

W konferencji wzięły udział delegacje nauczycieli i uczniów z całej Polski, w sumie ponad 200 osób. Tematem były media uczniowskie. Pracownicy i studenci WNPiD oraz studenci naszej specjalności dziennikarskiej z Instytutu Filologii Polskiej przygotowali dla uczniów warsztaty dziennikarskie, nauczyciele zaś wzięli udział w sesji plenarnej na temat fact-checkingu i tekstów w mediach. Uczestnicy wzięli udział również w panelach dyskusyjnych, podczas których poruszano istotne dla mediów szkolnych kwestie.

Nad organizacją całości czuwali: dr Jakub Jakubowski (WNPiD), Prodziekan ds. studenckich i kształcenia naszego Wydziału prof. UAM dr hab. Krzysztof Skibski oraz prof. UAM dr hab. Agnieszka Kula, prof. UAM dr hab. Barbara Sobczak i dr hab. Monika Grzelka z Zakładu Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa IFP.

Przy okazji konferencji zapowiedziano przygotowanie publikacji pokonferencyjnej oraz ogłoszono konkurs na reportaż uczniowski.

Konferencja odbyła się przy wsparciu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz pod patronatem Stowarzyszenia Demagog.

fot. WNPiD