Data publikacji w serwisie:

Konkurs im. S. Dobrzyckiego - przypomnienie o terminie zgłoszeń

Przypominamy, że 28 listopada 2022 roku upływa termin zgłaszania prac na XLVIII Konkurs na Najlepszy Referat Studencki i Najlepszą Pracę Licencjacką im. Stanisława Dobrzyckiego.

Jury nie wymaga dostarczenia wydruku, plik wraz z krótką rekomendacją promotora pracy licencjackiej lub prowadzącego zajęcia proszę wysłać na adres: wojciech.hamerski@amu.edu.pl.

Zachęcamy do zgłaszania wyróżniających się prac licencjackich z zeszłorocznych seminariów oraz mniejszych prac powstających w ramach zajęć prowadzonych przez Państwa w roku akademickim 2021/2022 (referatów, interpretacji, esejów, recenzji i referatów konferencyjnych, o ile nie zostały już opublikowane).