Data publikacji w serwisie:

Medal Homini Vere Academico dla Profesor Seweryny Wysłouch

12 stycznia br. w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia przez JM Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiłę Kaniewską medalu Homini Vere Academico Pani Profesor Sewerynie Wysłouch - wybitnej literaturoznawczyni, polonistce, legendzie poznańskiej filologii polskiej.

W delegacji z naszego Wydziału znajdowali się również: Dziekan WFPiK prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz, Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UAM prof. UAM dr hab. Elżbieta Winiecka oraz Kierownik Zakładu Semiotyki Literatury IFP UAM prof. UAM dr hab. Monika Brzóstowicz-Klajn.

Medal Homini Vere Academico został ustanowiony w 2013 i jest odznaczeniem uniwersyteckim, które Rektor UAM przyznaje zasłużonym pracownikom UAM za imponujący dorobek dydaktyczny i naukowy oraz spełnienie "wszelkich kryteriów, które można stawiać człowiekowi prawdziwie akademickiemu".

Pani Profesor Sewerynie Wysłouch serdecznie gratulujemy i dziękujemy!