Data publikacji w serwisie:

Metafizyczny Mickiewicz po angielsku

25 maja br. w wydawnictwie Brill-Schoeningh ukazała się książka Adam Mickiewicz, Metaphysical Poems, pod redakcją prof. Jerzego Fiećki (Instytut Filologii Polskiej) i prof. Mateusza Stróżyńskiego (Instytut Filologii Klasycznej).

Publikacja składa się z trzech części. Pierwszą z nich jest obszerne, monograficzne studium metafizycznego nurtu w liryce Mickiewicza. Jest to pierwsze w literaturze przedmiotu systematyczne opracowanie tego aspektu twórczości poety. Druga część to wybór 27 wierszy, dokonany na podstawie nowatorskiego ujęcia problemu, zarysowanego w studium wstępnym. Wybór jest dwujęzyczny – wersjom oryginalnym towarzyszą poetyckie przekłady na język angielski (w dużej mierze utworów wcześniej nie tłumaczonych), pióra M. Stróżyńskiego i J.S. Boparaia. Trzecia część książki to obszerne komentarze do poszczególnych wierszy: edytorskie, literaturoznawcze i filozoficzne.

Publikacja wprowadza poezję metafizyczną Mickiewicza w obieg międzynarodowy i ukazuje poetę jako postać europejskiego formatu, zakorzenioną w tradycji metafizyki i mistyki antycznej, średniowiecznej i wczesnonowożytnej, a zarazem – poetę niezwykle oryginalnego i nowatorskiego.

W ramach przybliżania postaci Adama Mickiewicza międzynarodowej społeczności badaczy oraz promocji książki zaplanowane są w najbliższych miesiącach dwa wydarzenia. W dniach 14-18 czerwca, monografia zostanie zaprezentowana podczas panelu Romanticism and the Platonic Tradition, zorganizowanego przez prof. M. Stróżyńskiego i prof. D. Hedley’a (University of Cambridge) na kongresie International Society of Neoplatonic Studies (https://isns2023.wordpress.com/program/). 27 września natomiast planowane jest całodniowe seminarium na Uniwersytecie w Cambridge, które poświęcone będzie dyskusji nad poezją metafizyczną Mickiewicza (szczegółowe informacje zostaną podane wkrótce).

Książka Adam Mickiewicz, Metaphysical Poems opublikowana została w wolnym dostępie, dzięki finansowaniu pochodzącemu z Institute of Advanced Studies in Social Sciences and Humanities oraz programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Publikację można znaleźć pod tym linkiem.