Data publikacji w serwisie:

Nagroda za najlepszą pracę magisterską dla absolwentki WFPiK i doktorantki naszej Szkoły

Z wielką radością i dumą informujemy, że w tegorocznej XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Czesława Zgorzelskiego na najlepszą polonistyczną pracę magisterską obronioną w minionym roku akademickim, I nagrodę w kategorii prac językoznawczych zdobyła absolwentka filologii polskiej na UAM, Pani Zofia Bryłka, aktualnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze UAM, za pracę: „Paraphrasis” Wojciecha Tylkowskiego – na pograniczu przekładu i objaśnienia.

Obecny na gali rozstrzygnięcia konkursu Dziekan WFPiK prof. Tomasz Mizerkiewicz zdradził nam, że Pani Magister Bryłka podczas swojego wystąpienia wspaniale zaprezentowała tezy swojej pracy magisterskiej.

Promotorką rozprawy była prof. UAM dr hab. Dorota Rojszczak-Robińska z Instytutu Filologii Polskiej UAM. Nagrodą jest publikacja pracy.

Serdecznie gratulujemy Pani Magister i Jej Promotorce!

Fotorelację z gali wręczenia nagród można zobaczyć tutaj.