Data publikacji w serwisie:

VII Konkurs na Wydziałowy Budżet Dydaktyczny: przedłużenie terminu zgłoszeń

Z radością ogłaszamy kolejną, VII edycję Konkursu na Wydziałowy Budżet Dydaktyczny!

Masz pomysł, jak ulepszyć przestrzeń Collegium Maius? Wiesz, jak uatrakcyjnić dydaktykę na naszym Wydziale? Chcesz zwiększyć komfort studiowania i prowadzenia zajęć? Zgłoś projekt i wygraj 6000 zł na jego realizację!

W tym roku zwycięzców będzie prawdopodobnie dwa razy więcej, ponieważ dzięki drobnej zmianie w regulaminie pojawiły się osobne kategorie – studencka i pracownicza. Oznacza to także, że nasza wydziałowa przestrzeń dydaktyczna zyska na konkursie w dwójnasób. Do kategorii studenckiej swoje projekty zgłaszają studenci WFPiK, do kategorii pracowniczej - doktoranci i pracownicy WFPiK.

Termin zgłaszania projektów został przedłużony do 31 maja 2023.

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/e/xP44jbWzUf


Regulamin:

 1. Konkurs, zorganizowany na wzór budżetu obywatelskiego, skierowany jest do całej społeczności naszego Wydziału – osób, które dostrzegają możliwość ulepszenia lub uatrakcyjnienia dydaktyki oraz zwiększenia komfortu studiowania i prowadzenia zajęć w Collegium Maius.
 2. Projekt dotyczyć może wszelkich aspektów procesu dydaktycznego, np. programów i warunków kształcenia, materiałów dydaktycznych, szkoleń dla studentów i pracowników, organizacji wydarzeń, wyposażenia (poza meblami), form wsparcia studentów, promocji działań projakościowych itd.
 3. Ocenie podlegają: kreatywność, innowacyjność, praktyczność i skuteczność, a także zasięg proponowanego działania.
 4. Studenci WFPiK zgłaszają projekty do kategorii studenckiej, natomiast pracownicy i doktoranci – do kategorii pracowniczej. Zgłoszenia mogą być indywidualne lub grupowe. Zgłaszający wskazuje kategorię, w której chce zgłosić swój projekt, jednak Komisja Konkursowa może w tej sprawie zgłosić propozycję zmiany.
 5. W każdej kategorii nagrodą jest dofinansowanie realizacji zwycięskiego projektu – 6 000 zł.
 6. Działania przewidziane w projekcie powinny być zrealizowane do końca semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024.
 7. Termin zgłaszania projektów mija 31 maja 2023 r.
 8. Dokumentacja projektowa musi zawierać:
 • opis proponowanych działań i oczekiwanych rezultatów,
 • harmonogram działań,
 • dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) osób odpowiedzialnych za realizację projektu,
 • kosztorys,
 • projekt plakatu promującego zgłaszany projekt (w formacie PDF) – UWAGA! Materiały graficzne nie mogą zawierać logotypów Instytutów ani żadnych danych sugerujących, przez kogo projekt został zgłoszony.

Niekompletne zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

 1. Zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej za pomocą formularza dostępnego pod tym linkiem.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dwóch etapach:
  1. I etap: Komisja Konkursowa, czyli zespół dziekański, wybierze projekty poddane później pod głosowanie.
  2. II etap: Za pomocą głosowania on-line cała społeczność Wydziału wybierze zwycięskie projekty – po jednym w każdej kategorii.
 3. Informacja o autorstwie zgłaszanych projektów zostanie ujawniona dopiero podczas ogłoszenia wyników głosowania (głosowanie będzie więc dotyczyło anonimowych projektów).
 4. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi podczas Dnia Dydaktycznego WFPiK w czerwcu br.