Data publikacji w serwisie:

Smutna wiadomość

Z wielkim żalem informujemy o śmierci Pana mgr. Janusza Padalaka, który pracował w latach 1972 – 2001 w Zakładzie Metodyki Nauczania Języka Polskiego i Literatury Instytutu Filologii Polskiej UAM najpierw jako starszy asystent, później jako wykładowca oraz starszy wykładowca.

Był cenionym metodykiem, wspaniałym przyjacielem i mistrzem dla wielu z nas. Był również członkiem zespołu badawczego opracowującego pod kierunkiem prof. Moniki Gruchmanowej Słownik gwary miejskiej Poznania.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 14 lutego. O godz. 9.15 odprawiona zostanie Msza św. w Kościele Matki Boskiej Bolesnej przy ul. Głogowskiej 97. Pogrzeb rozpocznie się o godz. 11.00 na cmentarzu na Górczynie.

Część Jego Pamięci!