Data publikacji w serwisie:

Studencka Nagroda Literacka Z BUTA

Podczas tegorocznego festiwalu Poznań Poetów (16-20 maja 2023), grupa studentów i studentek ze specjalności artystycznoliterackiej po raz kolejny (już trzeci!) wręczyła Studencką Nagrodę Literacką Z BUTA.

W tym roku statuetka powędrowała do warszawskiego poety Andrzeja Woźniaka, który w swoim tomie poetyckim Aikido redefiniuje pojęcia zarówno poetyckości, jak i akty- i artywizmu. Uzasadnienie tego wyboru wybrzmiewa również w laudacji przygotowanej przez jury: kapituła opisuje tomik Woźniaka jako anarchistyczny i manifestujący oporność na porządkowanie. W Aikido poruszane są tematy uchodźstwa, wspólnot międzygatunkowych, wielopoziomowego wykluczenia. Swoją poezją tworzy przestrzeń dla osób marginalizowanych, starając się postawić w ich miejscu; Woźniak jednak wie, że jego własnego doświadczenia nie można zrównać z cudzym. Świadome zrzekanie się przywileju, uprawiane niczym systemowa i systematyczna medytacja, służy mu jako narzędzie do badania strukturalnej niesprawiedliwości współczesnego świata, ale również granic empatii. Model poezji Woźniaka opiera się na ukazywaniu w nowym świetle wydarzeń i doświadczeń zawłaszczonych przez dyskurs polityczny i ujmowania ich w język pełen zrozumienia.

Studencka Nagroda Literacka Z BUTA co roku wędruje do autora, autorki lub osoby autorskiej, która według jury potrafi nie tylko napisać dzieło zaangażowane, ale również swoją twórczością zmobilizować do angażowania się; za każdym razem nagradzane jest pisarstwo, które potrafi wyjść poza schemat literatury, rzucić jej wyzwanie, rozszczelnić jej granice i zrobić to w sposób jak najbardziej wywrotowy. Nagroda początkowo była projektem w ramach zajęć specjalności artystycznoliterackiej, jednak szybko z teorii stała się praktyką. Dwa lata temu nagrodzona została powieść Szalej Moniki Drzazgowskiej, w zeszłym roku publikowany na łamach „Dialogu” dramat Martyny Wawrzyniak schwarzcharakterki. Podobnie jak w przypadku innych nagród staramy się wydobywać teksty niedocenione i nienagradzane, takie, które w innym razie mogłyby zupełnie umknąć czytelniczkom i pozostać niedoczytane. Działamy przy poznańskich festiwalach literackich (Poznań Poetów i Festiwal Fabuły), a przestrzeni na ceremonię wręczenia nagrody użycza nam za każdym razem CK Zamek.

Z BUTA ponadto dąży do tego, aby stać się częścią dyskursu krytycznoliterackiego; jako kolektyw stara się brać aktywny udział w debacie, wyznaczając, w jakie strony powinna iść literatura, aby wykraczała poza język akademicki i stawała się realnym głosem aktywnym w debacie publicznej.

Kinga Mazurkiewicz
Maciej Gralec
Paweł Podsiadły
Aneta Karaban
Anna Artwich
Aleks Konieczna
Julita Semrau
Karolina Czarnecka
Piotr Marcinków
Amelia Wielicka
Celina Pośpieszyńska
Ewelina Bulewicz