Data publikacji w serwisie:

Sukcesy pracowników Instytutu Filologii Polskiej

Z wielką radością informujemy, że w ostatnich dniach dwóch naukowców z Instytutu Filologii Polskiej UAM - prof. dr hab. Tomasz Mika i prof. dr hab. Piotr Śniedziewski - zostało wyróżnionych za swoją działalność naukową.

Prof. dr hab. Tomasz Mika z Zakładu Historii Języka Polskiego IFP został przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Wybory Zarządu odbyły się 27 września podczas Walnego Zgromadzenia członków PTJ w Warszawie.

Z kolei prof. dr hab. Piotr Śniedziewski z Zakładu Literatury Romantyzmu IFP został Laureatem Nagrody „Literatury na Świecie” za rok 2021 w kategorii Literaturoznawstwo, Translatologia, Komparatystyka. Nagrodę przyznano za książkę „Flaubert. Anatomia stylu” wydaną przez Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie. Więcej informacji o publikacji można znaleźć tutaj.

Panom Profesorom serdecznie gratulujemy!