Data publikacji w serwisie:

15. badanie jakości kształcenia

Zapraszamy Pracowniczki i Pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych, Doktorantki i Doktorantów oraz Studentki i Studentów do udziału w 15. edycji badania jakości kształcenia, które trwać będzie od 13 maja do 30 czerwca 2024 r.

Celem corocznej ankietyzacji jest systematyczna diagnoza mocnych i słabych stron prowadzonej przez nas dydaktyki i podejmowanie na tej podstawie działań na rzecz jej doskonalenia.

Raporty z poprzednich edycji badania znajdują się na stronie Biura Jakości Kształcenia UAM.

Anonimowa ankieta jest dostępna po zalogowaniu się do systemu usosweb.amu.edu.pl lub ankieter.amu.edu.pl.