Data publikacji w serwisie:

Dr Magdalena Baer w międzynarodowym grancie naukowym

Miło nam poinformować, że dr Magdalena Baer z Zakładu Jezyków Południowosłowiańskich Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM została beneficjentką międzynarodowego grantu naukowego pt. „Višerječni izrazi u hrvatskome jeziku – leksikološki, računalnolingvistički i glotodidaktički pristup (pol. Wyrażenia wielowyrazowe w języku chorwackim – podejście leksykologiczne, lingwistyczno-komputerowe i glottotydaktyczne)”.

Finansowanie przyznała Hrvatska zaklada za znanost (odpowiednik polskiego NCN), projekt będzie realizowany w Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje pod kierownictwem dr sc. Goranki Blagus Bartolec do końca 2027 roku.

Głównym celem projektu jest stworzenie ogólnodostępnego i przeszukiwalnego online repozytorium wielowyrazowych wyrażeń języka chorwackiego wraz z opisem ich cech gramatycznych i semantycznych. Dane wprowadzone do bazy będą użytecznym źródłem do:

  • różnorodnych badań językoznawczych,
  • doskonalenia narzędzi korpusowych do rozpoznawania wyrażeń wielowyrazowych (kolokacje ogólne i specjalistyczne, idiomy, przysłowia, pragmemy, powiązania gramatyczne),
  • prowadzenia badań na poziomie kontrastywnym na potrzeby tłumaczeń, tworzenia korpusów równoległych oraz nauczania i uczenia się języka chorwackiego jako drugiego.

Kategoryzacja wyrażeń wielowyrazowych zostanie oparta na istniejących opisach teoretycznych wyrażeń wielowyrazowych, zwłaszcza tych, które wyznaczają współczesne trendy badania takich wyrażeń w XXI wieku, co obejmuje zastosowanie i doskonalenie technologii korpusowych i komputerowych, użycie wyrażeń wielowyrazowych w mowie i ich postrzeganie w czasie przyswajania chorwackiego jako języka drugiego i obcego. W ramach projektu zostanie opracowanych 5 baz danych - ogólna baza wyrażeń wielowyrazowych, baza idiomów, baza przysłów chorwackich, baza wyrażeń wielowyrazowych w języku chorwackim jako drugim i obcym, baza kolokacji czasownikowych w języku chorwackim, polskim, niemieckim i angielskim. Przysłowia, jako płodna grupa wyrażeń wielowyrazowych opartych na mądrości ludowej, w odróżnieniu od zwrotów, są we współczesnych źródłach leksykograficznych, korpusach i nauczaniu języka chorwackiego znacznie rzadziej reprezentowane, co narzuca konieczność uwzględnienia ich w sieciowej bazie danych, aby były dostępne zarówno dla obecnych, jak i przyszłych, rodzimych i obcych użytkowników języka chorwackiego. Kolokacje czasownikowe w języku chorwackim i innych językach stanowią ważną i złożoną grupę wyrażeń wielowyrazowych, a utworzenie bazy danych kolokacji czasownikowych i innych kombinacji wielowyrazowych ułatwiłoby i usprawniło nauczanie chorwackiego jako drugiego i obcego języka. Bazy wyrażeń wielowyrazowych stanowią dziś jeden z podstawowych zasobów językowych każdego języka i kluczowe ogniwo w rozwoju przetwarzania języka naturalnego, dlatego utworzenie takiego zasobu sieciowego ma strategiczne znaczenie dla języka chorwackiego i dla powiązania języka chorwackiego z innymi językami (polskim, niemieckim, angielskim).

Serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z pracy w projekcie!

Fot. Magdalena Jankowska (Biblioteka WFPiK)