Data publikacji w serwisie:

Dr Marcin Pigulak kierownikiem zespołu w groznawczym projekcie badawczym

Z przyjemnością informujemy, że dr Marcin Pigulak został kierownikiem zespołu w ramach projektu badawczego pt. „Konsulting historyczny gier - rozpoznanie potrzeb i stworzenie rozwiązań dla rozwoju nowej specjalizacji kreatywnej” (kierownik grantu: dr hab. Michał Mochocki, UKW w Bydgoszczy). Projekt, realizowany przez Polskie Towarzystwo Badania Gier / Games Research Association of Poland, finansowany jest przez Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych w ramach programu Rozwój Sektorów Kreatywnych.

Jest to pierwsze w Polsce przedsięwzięcie badawcze, który kompleksowo zgłębi specyfikę pracy historyków-konsultantów branży gier. Wśród założonych celów znajduje się m.in. zbadanie stanu i potrzeb konsultingu historycznego w polskiej branży game development oraz krajach regionu CEE, a także opracowanie rekomendacji i materiałów dla polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, które stworzą warunki rozwoju historycznego konsultingu gier jako specjalizacji kreatywnej.

Międzyuczelniany zespół pod kierunkiem dra Marcina Pigulaka odpowiadać będzie za rozpoznanie możliwości reakcji polskiego świata nauki i dydaktyki akademickiej na zidentyfikowane potrzeby i rekomendacje, opracowane między innymi w oparciu o konsultacje z zawodowymi praktykami z branży gier.

Pełny wykaz przyjętych projektów dostępny jest na stronie CRPK.