Data publikacji w serwisie:

Grant wdrożeniowy dla specjalistów upraszczających komunikację urzędową

Prof. UAM dr hab. Karolina Ruta-Korytowska i prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek, którzy zajmują się komunikacją między instytucjami a obywatelami, otrzymali grant wdrożeniowy w konkursie nr 099, w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości ‒ Uczelnia Badawcza”. To bodaj pierwszy tego typu projekt, który będzie na naszym Wydziale realizowany przez filologów. Dzięki niemu Uniwersytet przyspieszy wprowadzanie na rynek (wraz z Urzędem Miasta Poznania i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym) „Prostego Pisma” ‒ narzędzia do automatycznego upraszczania pism urzędowych.

Projekt jest kolejnym etapem współpracy między Uniwersytetem oraz Urzędem Miasta Poznania i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Program „Proste Pismo” jest jednym z najważniejszych efektów wspólnych działań. W 2023 roku PCSS wyposażył to narzędzie w moduł sztucznej inteligencji. Wzbogacony program został wstępnie przetestowany na podstawie wersji oryginalnych, uproszczonych i ostatecznych pism. Teraz będzie można rozpocząć następne fazy trenowania maszyny. Aby to się udało, specjaliści z WFPiK muszą najpierw w ciągu bieżącego roku odpowiednio załadować przekształconymi pismami niejako bliźniaczy program „Prosty Tekst”, który to program PCSS wykonał już nieodpłatnie dla UAM. Zostanie on udostępniony w ciągu najbliższych kilku tygodni. Dane uzyskane dzięki pracy z programem „Prosty Tekst” zostaną następnie zaadaptowane na potrzeby programu „Proste Pismo”. Wtedy można go będzie upowszechniać w zainteresowanych instytucjach.

Podczas przekształcania pism językoznawcy zweryfikują zachowanie sztucznej inteligencji, w tym głównie stwierdzą, jakie sposoby upraszczania prowadzą do najbardziej optymalnego wytrenowania maszyny. W pierwszej kolejności zamierzają ustalić, jak sztuczna inteligencja będzie sobie radzić z przetwarzaniem tekstów o różnych rozmiarach, począwszy od tekstów wieloakapitowych, poprzez jednoakapitowe, aż do pojedynczych zdań o zmiennej długości.

Warto podkreślić, że w projekcie wezmą udział seminarzystki prof. K. Ruty-Korytowskiej (kierowniczki projektu) i prof. J. Liberka, które zbiorą materiały do swoich prac magisterskich. Ważnym elementem realizowanego grantu będzie „Poradnia Prostego Języka”, czyli bezpośredni kanał konsultacyjny z liderami prostego języka, którzy pracują w Urzędzie Miasta Poznania. Analizą problemów zgłaszanych przez UMP i redagowaniem konsultacji zajmie się mgr Maria Sobańska-Liberek z Instytutu Filologii Polskiej.
Grant wdrożeniowy przyniesie nie tylko korzyści naukowe związane z trenowaniem sztucznej inteligencji, ale pozwoli też podnieść jakość studiów podyplomowych „Prosty język w instytucjach publicznych”, jakie od 2022 roku są prowadzone na naszym Wydziale. Po raz kolejny należy podkreślić, że Uniwersytet nie bez powodu podpisał dwa miesiące temu „Deklarację prostego języka”.

Logotyp miasta Poznań