Data publikacji w serwisie:

Inauguracja studiów podyplomowych „Prosty język w instytucjach publicznych” 2023-2024

21 października 2023 roku zainaugurowano po raz kolejny na naszym Wydziale studia podyplomowe o prostej polszczyźnie. Prowadzone są one w trybie zdalnym.

Po powitaniu wszystkich słuchaczy kierownik studiów, prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek, przedstawił kadrę, rozpoczynając od językoznawczyni z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. UMK dr hab. Małgorzaty Gębki-Wolak, która będzie odpowiedzialna za zajęcia gramatyczne. Pozostałe przedmioty poprowadzą wytrawni wykładowcy poznańscy: prof. UAM dr hab. Marta Wrześniewska-Pietrzak, prof. UAM dr hab. Monika Grzelka, prof. UAM dr hab. Karolina Ruta-Korytowska, prof. UAM dr hab. Przemysław Wiatrowski.

Wykład inauguracyjny o genezie idei prostoty komunikacyjnej i jej najważniejszych aspektach historycznych i współczesnych wygłosił prof. UAM J. Liberek. Na podstawie rozlicznych faktów z przeszłości starał się dowieść, że mówienie o konieczności prostoty w kontaktach międzyludzkich nie jest zjawiskiem współczesnym, ale starym jak świat. W podsumowaniu z mocą podkreślił, że prostota = wspólnota, bo tylko to, co proste, ma szanse być wspólne. Wszelkie skomplikowane twory słowne mogą powodować, że ktoś czegoś nie zrozumie, czyli znajdzie się poza wspólnotą.

Zgodnie z zamysłem twórców studia są typowo praktyczne. Spośród 180 godzin zajęć aż 174 to ćwiczenia i warsztaty. Studenci i wykładowcy mogą korzystać ze specjalnej bazy treningowej, tzn. przygotowanego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe programu „Proste Pismo”, w którym znajdują się pisma z Urzędu Miasta Poznania. Przedmiotem analiz i prac dyplomowych są też teksty pochodzące z organizacji, w których pracują studenci. Na zakończenie studiów, w czerwcu przyszłego roku, odbędzie się konferencja naukowa, na której absolwenci przedstawią swoje dokonania.

Podobnie jak w ubiegłym roku studia prowadzone są pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania. Współpraca naukowa i edukacyjna Miasta, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego i UAM rozwija się w ramach prostej polszczyzny coraz lepiej. Już niedługo powinny się pojawić kolejne efekty tej współpracy.

Logotyp miasta Poznań