Data publikacji w serwisie:

Konkurs na pracę doktorską z obszaru nauk humanistycznych

Narodowe Centrum Kultury ogłasza XVI edycję konkursu na pracę doktorską z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, dotyczącą wiedzy o kulturze. Do udziału zapraszamy autorów prac doktorskich z dyscyplin: antropologia i socjologia kultury, etnografia, etnologia etnomuzykologia, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce oraz psychologia międzykulturowa, które zostały obronione w latach akademickich: 2021/2022 i 2022/2023.

Jury złożone z przedstawicieli środowiska naukowego oceni prace i zdecyduje o przyznaniu trzech nagród pieniężnych w wysokości:
I nagroda: 10 000 zł, II nagroda: 6 000 zł, III nagroda: 4 000 zł.

Narodowe Centrum Kultury przewiduje również możliwość wydania drukiem wybranych prac laureatów. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 kwietnia 2024 r. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 7 października 2024 r.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy można znaleźć tutaj.