Data publikacji w serwisie:

Nagrody Rektor UAM dla naszych pracowników

Podczas październikowej rady dziekańskiej, która odbyła się 25 października, Dziekan WFPiK wręczył naszym pracownikom nagrody Rektor UAM za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.

Nagrody naukowe otrzymali:

 • dr Marcin Kuźmicki (Instytut Filologii Polskiej),
 • dr Joanna Pigulak (Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych),
 • dr Rozalia Wojkiewicz (Instytut Filologii Polskiej),
 • dr Łukasz Berger (Instytut Filologii Klasycznej),
 • prof. UAM dr hab. Marek Osiewicz (Instytut Filologii Polskiej),
 • prof. UAM dr hab. Rafał Rosół (Instytut Filologii Klasycznej),
 • prof. UAM dr hab. Mateusz Stróżyński (Instytut Filologii Klasycznej),
 • prof. UAM dr hab. Monika Miazek-Męczyńska i prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska (nagroda zespołowa; Instytut Filologii Klasycznej).

Nagrody dydaktyczne przyznano:

 • prof. dr hab. Ewie Kraskowskiej (Instytut Filologii Polskiej),
 • prof. UAM dr hab. Ewie Rajewskiej (Instytut Filologii Polskiej),
 • prof. UAM dr. hab. Konradowi Dominasowi (Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych),
 • dr Anicie Gis (Instytut Filologii Polskiej),
 • dr Urszuli Kowalskiej-Nadolnej (Instytut Filologii Słowiańskiej),
 • dr Monice Valkovej-Maciejewskiej i mgr Ewie Węgrzak (nagroda zespołowa; Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców),
 • dr. hab. Patrykowi Borowiakowi i dr Magdalenie Baer (nagroda zespołowa; Instytut Filologii Słowiańskiej),
 • prof. UAM dr hab. Marcie Wrześniewskiej-Pietrzak i prof. UAM dr hab. Jolancie Sławek (nagroda zespołowa; Instytut Filologii Polskiej),
 • dr Małgorzacie Miławskiej-Ratajczak i dr Annie Igielskiej-Jagodzińskiej (nagroda zespołowa; Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych).

Natomiast za działalność organizacyjną nagrody otrzymali:

 • prof. UAM dr hab. Agnieszka Kula (Instytut Filologii Polskiej),
 • dr Patrycja Bąkowska (Instytut Filologii Polskiej) i dr Maciej Pietrzak z Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych (nagroda zespołowa),
 • dr Patrycja Rojek (Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych) oraz prof. UAM dr hab. Barbara Sobczak z Instytutu Filologii Polskiej (nagroda zespołowa).

Serdecznie gratulujemy!

Poniżej fotorelacja autorstwa Mai Maćkowiak-Kruczek (Biuro Obsługi WFPiK).