Data publikacji w serwisie:

Nasi pracownicy laureatami konkursu projakościowego Prorektor UAM ds. studenckich i kształcenia

W rozstrzygniętej przed kilkoma dniami IX edycji konkursu projakościowego Prorektora UAM ds. studenckich i kształcenia sześć wykładowczyń naszego Wydziału otrzymało dofinansowanie swoich projektów.

Istotą konkursu było wsparcie we wdrożeniu aktywizujących metod prowadzenia zajęć - tzw. metody odwróconej klasy (FC, flipped classroom) i metody projektowej (PBL, problem based learning).

Wśród wyróżnionych projektów bazujących na PBL znalazły się propozycje pracowniczek Instytutu Filologii Polskiej: prof. UAM dr hab. Karoliny Ruty-Korytowskiej, prof. UAM dr hab. Barbary Sobczak i dr Weroniki Szwebs.

Projekty opierające się na FC z powodzeniem zgłosiły: dr Sławomira Brud (Instytut Filologii Klasycznej), dr Joanna Pigulak (Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych) oraz prof. UAM dr hab. Marta Wrześniewska-Pietrzak (Instytut Filologii Polskiej).

Wdrożenie nowych metod nastąpi w przyszłym roku akademickim. Serdecznie gratulujemy inicjatywy!

Konkurs odbył się w ramach programu Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza. W sumie na całym UAM do finansowania zakwalifikowano 76 wniosków.