Data publikacji w serwisie:

Stanowisko WFPiK ws. zmiany punktacji i zasad ewaluacji czasopism

Prosimy o zapoznanie się ze stanowiskiem Rady Dziekańskiej WFPiK w sprawie zmiany punktacji czasopism naukowych.

List w tej sprawie, skierowany do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, można znaleźć tutaj.