Data publikacji w serwisie:

VIII Konkurs na Wydziałowy Budżet Dydaktyczny

Z przyjemnością ogłaszamy kolejną, VIII edycję Konkursu na Wydziałowy Budżet Dydaktyczny!

Masz pomysł, jak ulepszyć przestrzeń Collegium Maius? Wiesz, jak uatrakcyjnić dydaktykę na naszym Wydziale? Chcesz zwiększyć komfort studiowania i prowadzenia zajęć? Zgłoś projekt, wygraj 6000 zł na jego realizację i pomóż rozkwitnąć dydaktyce!

Wzorem ubiegłorocznej edycji, projekty można zgłaszać w dwóch kategoriach - studenckiej (dla osób studiujących na WFPiK) i pracowniczej (dla pracowników i doktorantów naszego Wydziału).

Propozycje należy składać za pomocą formularza on-line do 12 maja 2024.

Regulamin:

 1. Konkurs, organizowany na wzór budżetu obywatelskiego, skierowany jest do całej społeczności naszego Wydziału – osób, które dostrzegają możliwość ulepszenia lub uatrakcyjnienia dydaktyki oraz zwiększenia komfortu studiowania i prowadzenia zajęć w Collegium Maius.
 2. Projekt dotyczyć może wszelkich aspektów procesu dydaktycznego, np. programów i warunków kształcenia, materiałów dydaktycznych, szkoleń dla studentów i pracowników, organizacji wydarzeń, wyposażenia (poza meblami!), form wsparcia studentów, promocji działań projakościowych itd.
 3. Ocenie podlegają: kreatywność, innowacyjność, praktyczność i skuteczność, a także zasięg proponowanego działania.
 4. Studenci WFPiK zgłaszają projekty do kategorii studenckiej, natomiast pracownicy i doktoranci – do kategorii pracowniczej. Wnioski mogą być indywidualne lub grupowe. Zgłaszający wskazuje kategorię projektu, jednak Komisja Konkursowa może zmienić przyporządkowanie.
 5. W każdej kategorii nagrodą jest dofinansowanie realizacji zwycięskiego projektu – 6 000 zł.
 6. Działania przewidziane w projekcie powinny zostać zrealizowane do końca semestru zimowego roku akademickiego 2024/2025.
 7. Termin zgłaszania projektów mija 12 maja 2024 r.
 8. Dokumentacja projektowa musi zawierać:
 • opis proponowanych działań i oczekiwanych rezultatów,
 • harmonogram działań,
 • dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) osób odpowiedzialnych za realizację projektu,
 • kosztorys,
 • projekt plakatu promującego zgłaszany projekt (w formacie PDF) – UWAGA! Materiały graficzne nie mogą zawierać logotypów Instytutów ani żadnych danych sugerujących, przez kogo projekt został zgłoszony.
 1. Niekompletne wnioski nie będą brane pod uwagę.
 2. Projekty należy przesłać w formie elektronicznej za pomocą formularza dostępnego pod tym linkiem.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dwóch etapach:
  1. I etap: Komisja Konkursowa, czyli Zespół Dziekański, wybierze projekty poddane później pod głosowanie.
  2. II etap: Za pomocą anonimowego głosowania on-line cała społeczność Wydziału wybierze zwycięskie propozycje – po jednej w każdej kategorii.
 4. Informacja o autorstwie projektów zostanie ujawniona dopiero podczas ogłoszenia wyników głosowania (do tego czasu zgłaszający pozostaną anonimowi).
 5. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi podczas Dnia Dydaktycznego WFPiK w czerwcu br.