Data publikacji w serwisie:

Wykładowcy naszego Wydziału na Kongresie Efektywnej Komunikacji

Wykładowcy studiów podyplomowych „Prosty język w instytucjach publicznych”, prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek i prof. UAM dr hab. Karolina Ruta-Korytowska, uczestniczyli w dniach 26‒27 października 2023 roku w Kongresie Efektywnej Komunikacji.

To bardzo ważne i pierwsze tego typu spotkanie naukowców i praktyków zostało zorganizowane na Uniwersytecie Warszawskim przez Fundację Języka Polskiego. Dotyczyło prostego języka, a więc takiego sposobu informowania, który rzeczywiście jest informowaniem i przebiega szybko i niekłopotliwe dla wszystkich członków wspólnoty. W dniu poświęconym na dyskusje odbyła się debata „Jak stać się specjalistą od prostego języka i wejść na prostojęzyczny rynek pracy”. Do udziału w niej zaproszono kierowników studiów podyplomowych z zakresu prostej polszczyzny: prof. dr hab. Dorotę Zdunkiewicz-Jedynak (kierowane przez tę językoznawczynię studia rozpoczęły się w tym roku na Wydziale Polonistyki UW) i prof. UAM J. Liberka (poznańska podyplomówka ruszyła w ubiegłym roku na naszym Wydziale). Debatujący językoznawcy rozważali między innymi takie kwestie:

  • Kim jest specjalista od prostego języka?
  • Jakie umiejętności i jaką wiedzę ma taka osoba?
  • Czy można mówić już o takich stanowiskach pracy?
  • Jak zostać specjalistą od prostego języka?
  • Co oferują nam uczelnie wyższe w kontekście prostego języka?
  • Jakie są krótsze, pozauniwersyteckie drogi dojścia do kompetencji z zakresu prostego języka?
  • Dlaczego warto pomyśleć o karierze specjalisty od prostego języka?

Dla wszystkich tych, którzy odpowiadają na swoich uczelniach za ofertę podyplomową, są to niebagatelne kwestie, gdyż należy je widzieć w kontekście uwarunkowań okołouniwersyteckich. Zanim na UAM i UW powstały studia o prostej polszczyźnie, rynek usług z tego zakresu był już częściowo ukształtowany. Niestety, nie zawsze we właściwy sposób. Przez rok niewiele się zmieniło i w dalszym ciągu ambasadorem lub liderem prostego języka można zostać po kilkugodzinnym czy kilkunastogodzinnym szkoleniu. W związku z tym edukacja uniwersytecka musi być szczególnie precyzyjnie prowadzona. Prof. D. Zdunkiewicz-Jedynak i prof. J. Liberek zdecydowali, że w tej sprawie należy się regularnie spotykać i dyskutować, by prosty język był uczony z zachowaniem odpowiednich standardów.

Poznańscy przedstawiciele na Kongresie (wśród nich również prof. UAM dr hab. Barbara Sobczak, reprezentująca Radę Języka Polskiego) rozmawiali o wprowadzaniu prostego języka nie tylko z organizatorami i tymi, którzy mają już duże sukcesy na tym polu, ale też z ubiegłorocznymi i tegorocznymi studentami poznańskiej podyplomówki, którzy przyjechali do Warszawy na to ciekawe spotkanie naukowe (zob. galeria zdjęć).