Data publikacji w serwisie:

Wystawa o Profesorze Petyrze Dinekowie w Collegium Maius

6 lutego br. w holu Collegium Maius otwarto wystawę pt. Profesor Petyr Dinekow (1910-1992) – dokumenty życia i pracy naukowej ze zbiorów Centralnego Archiwum Państwowego Republiki Bułgarii.

Wystawa została zorganizowana w ramach projektu naukowego Centrum Cyryla i Metodego BAN – Narodowy Program Naukowy „Rozwój i umacnianie bułgarystyki za granicą” Ministerstwa Oświaty i Nauki Bułgarii.

Do obejrzenia ekspozycji zaprasza Zakład Slawistyki Kulturoznawczej Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM - będzie to możliwe przez miesiąc.

Fotografie z otwarcie autorstwa Mai Maćkowiak-Kruczek.