Data publikacji w serwisie:

Po zbiórce dla Humania

Wspaniałe wsparcie okazała społeczność Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej podczas zbiórki dla Polskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego na Uniwersytecie im. Borysa Hrinczenki w Humaniu.

Udało nam się zebrać oraz przekazać ok. 10 kartonów i 5 worków z najpotrzebniejszymi rzeczami, o które prosił Uniwersytet w Humaniu. Były to m.in. leki, środki opatrunkowe, odzież termiczna, ciepłe skarpety, żywność, a także środki higieniczne. Bardzo nam miło ogłosić, że wszystkie dary dotarły już na miejsce. Zbiórka nie byłaby możliwa, gdyby nie olbrzymie zaangażowanie naszego Samorządu Studenckiego. Specjalne podziękowania kierujemy do prof. Rafała Dymczyka, który akcję rozpoczął i koordynował jej przebieg. Ponownie wsparcie okazało także Wydawnictwo Naukowe UAM. Cieszymy, że "ludzi dobrej woli jest więcej"!