Data wydarzenia:

Wykład "Wspólne strony historii i kultury. Polska i Ukraina"

Serdecznie zapraszamy na wykład pod tytułem „Wspólne strony historii i kultury. Polska i Ukraina”, który w najbliższą środę (15 marca) wygłoszą Panie Doktor: Liubov Krupnyk i Tetiana Mychajłowa. Obie ukraińskie uczone są od niemal roku stażystkami naszego Wydziału (w ramach konkursów ID-UB UAM).

Wykład odbędzie się w Sali Śniadeckich w godzinach 11:30-13:00 i jest częścią wydziałowych inicjatyw mających na celu upamiętnienie rocznicy rosyjskiej napaści na Ukrainę. Bardzo nam zależy, aby nasze Stażystki mogły raz jeszcze doświadczyć naszej solidarności.

Pani dr Liubov Krupnyk jest historykiem. Przed wybuchem wojny pracowała naukowo w ukraińskim Instytucie Pamięci Narodowej. Zajmuje się historią XX wieku i najnowszą, a szczególnie polsko-ukraińskimi kontaktami kulturalnymi po drugiej wojnie światowej. Jest także współtwórczynią wystawy (pokazywanej między innymi w Warszawie i Poznaniu) „Ukraina. Wojna w Europie”.

Pani dr Tetiana Mychajłowa jest filolożką. Przed wybuchem wojny była badaczką związaną z kijowskim Instytutem im. Tarasa Szewczenki Ukraińskiej Akademii Nauk. Zajmuje się biografią i twórczością wybitnego poety ukraińskiego Wasyla Stusa, któremu poświęciła swoją rozprawę doktorską. Od niemal roku zajmują ją porównawcze studia nad twórczością Stusa i polskich pisarzy – Tadeusza Konwickiego oraz Stanisława Barańczaka.