Prodziekan ds. studenckich i kształcenia

prof. UAM dr hab.Krzysztof Skibski

Profesor Skibski ubrany w fioletową togę i biret siedzi za stołem prezydialnym, uśmiecha się, na nosie ma okulary.
Prodziekan ds. studenckich i kształcenia