Prodziekan ds. studenckich i kształcenia

Konsultacje Prodziekana ds. studenckich i kształcenia w tym tygodniu odbędą się wyjątkowo w godz. 15.30-16.30 (poniedziałek, 10.01.2022) i 16.00-17.00 (środa, 12.01.2022).

prof. UAM dr hab.Krzysztof Skibski

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia