Data wydarzenia:

Dr Richa Gupta (Manipal) – wykład o przestrzeni w prozie Sebalda

Serdecznie zapraszamy na wykład, który 7 czerwca 2023 (11:30-13:00) w Salonie Mickiewicza wygłosi Pani dr Richa Gupta z indyjskiej uczelni Manipal Academy of Higher Education.

Tytuł jej anglojęzycznego wystąpienia brzmi: Space in the fiction of W G Sebald.

Pani Doktor zwróci uwagę na silny udział motywu ruin historii w narracjach autora Pierścieni Saturna. Prelegentkę będzie interesować uprzestrzennienie fikcji traktujących o Zagładzie i w ogóle o rujnującym biegu historii. Wykorzysta w tym celu koncepcję geografki Doreen Massey, według której przestrzeń jest płynna, nieutrwalona i nieustannie mutuje. Sebald – zdaniem dr Gupty – zestawia różne geografie i czasowości, co pozwala narratorowi i wykolejonym bohaterom tej prozy pogodzić się z przeszłością i poddać ją ocenie. Okazuje się, że fikcja literacka odgrywa kluczową rolę w tworzeniu powiązań między historią i przestrzenią.

Gorąco zapraszamy!