Data wydarzenia: -

II konferencja naukowa z cyklu "Człowiek – Język – Prawo": "Języki prawa - Prawa języka"

20-21 października br. na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Człowiek – Język – Prawo, zatytułowana Języki prawa – Prawa języka, organizowana przez Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki UAM.

Przedstawiciele różnych dziedzin nauki, osoby zatrudnione w jednostkach sektora administracyjnego i kancelariach prawnych poddadzą refleksji rozmaite kwestie dotyczące specyfiki językowej dokumentów prawa, a także prawnych uwarunkowań determinujących istnienie określonych języków. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Program konferencji dostępny jest tutaj.