Data wydarzenia: -

Jesuit Thursday Luncheon - Jesuit Archives around the Globe

Instytut Filologii Klasycznej UAM i redakcja czasopisma Journal of Jesuit Studies zapraszają na kolejny jezuicki obiad czwartkowy!

Wydarzenie odbędzie się 22 grudnia w godz. 15.00-17.00 na platformie MS Teams - kliknij, aby dołączyć do wydarzenia. Gośćmi będą pracownicy ARSI - Rzymskiego Archiwum Towarzystwa Jezusowego, którzy opowiedzą o misji, strukturze i zasobach archiwum. Spotkanie będzie okazją do zaplanowania numeru tematycznego czasopisma dotyczącego archiwów jezuickich, który powinien pojawić się w 2025 roku.

Zapraszamy!