Data wydarzenia: -

Konferencja naukowa ,,Pisanie i czytanie architektury"

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej ,,Pisanie i czytanie architektury", która odbędzie się 14 i 15 marca 2022 r. (poniedziałek i wtorek).

Organizatorami konferencji są Zakład Literatury i Kultury Nowoczesnej IFP UAM oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Konferencja zostanie przeprowadzona zdalnie. Osoby chcące wziąć udział w obradach są proszone o kontakt mailowy: marcin.telicki@gmail.com.

Program konferencji:

14 marca (poniedziałek)

10.00-11.45

Otwarcie konferencji

Ewa Szczęsna (Uniwersytet Warszawski), Kategorie transdziedzinowe w przestrzeni dialogu między literaturą i architekturą

Edward Balcerzan (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Poetyckie obrazy ulicy

Janusz Noniewicz (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), Lektura architektury. Przypadek przechodnia

12.00-14.00

Manuel Ghilarducci (Humboldt-Universität Berlin), The Dark Spaces of Konstantin Slučevskij. Existence, poetry, and the symbolical form(s)

Katarzyna Szewczyk-Haake (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), O schronieniu, jakie daje literatura

Anne Hultsch, (Universität Wien) Von Paradiesen und Galaxien. Ein Architekt als Belletrist: Karel Honzík

Yana Lyapova (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck), Vom Zerfall der Identität und der Sprengung der Romanform: Jiří Kratochvils “Avion” und seine(un)heimliche Textarchitektur

15.30-17.00

Joanna Godlewicz-Adamiec (Uniwersytet Warszawski), Alegoryczny potencjał architektury w konstruowaniu obrazu miłości na przykładzie niemieckojęzycznej literatury wieków średnich

Tomasz Szybisty (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Motywy botaniczne w opisach katedry gotyckiej w literaturze niemieckiej 2. połowy XVIII wieku

Jacek Kowalski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Wespazjana Kochowskiego Arx felicitatis. O frontispisie „Niepróżnującego próżnowania”

17.15-18.45

Beata Frydryczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Architektura w krajobrazie versus „architektura krajobrazu”

Cezary Wąs (Uniwersytet Wrocławski), Związki architektury i literatury w twórczości Petera Eisenmana

Marianna Michałowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Wzniosłość szarości – czytanie fotografii betonowej architektury

Wtorek 15 marca

10.00-11.30

Anna Seidel (Humboldt-Universität Berlin), „Bo z nami ginęły”. Destroyed Architecture as Metaphor and Structural Principle in Miron Białoszewski’s „Pamiętnik z powstania warszawskiego”

Agnieszka Czyżak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Powojenne zasiedlanie cudzej przestrzeni – wrocławskie kamienice jako oswajane nie-miejsca

Elżbieta Winiecka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Czy można zamieszkać w ruchomym domu? Architektura literackiego hipertekstu a płynna nowoczesność

11.45-13.15

Beata Śniecikowska (Instytut Badań Literackich PAN), Logowizualne przestrzenie architektury w książkach obrazkowych – od Themersonów do Mizielińskich

Magdalena Śniedziewska (Uniwersytet Wrocławski), „Symbolika architektury”: Dostojewski – Herling – Szałamow

Anna Gawarecka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Literackie budowle Jiřego Kratochvila

13.30-15.00

Marcin Telicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Drzwi i okna Brunona Schulza

Agata Stankowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Herbert, ruiny i emocje

Dominika Górko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Platon i Herbert. Metafory architektoniczne