Data wydarzenia:

Krytyka to praca – spotkanie z redaktorami "Małego Formatu"

Stworzone przez studentki i studentów naszego Wydziału Stowarzyszenie Kuratorów Literatury zaprasza na rozmowę z redaktorami „Małego Formatu” – Krzysztofem Sztafą i Jackiem Wiadernym, która odbędzie się 29 maja 2023 r. o 19:00 w Sali Śniadeckich.

Krytyka to praca, krytyk literacki to zawód. Kto czyta czasopisma krytycznoliterackie, kto je tworzy i jak są finansowane? Kto zajmuje się krytyką na serio, a kto ma z tego fun? Czy można się z tego utrzymać – i dlaczego domyślamy się odpowiedzi. Stowarzyszenie porozmawia z Gośćmi o [tej dziwnej] instytucji zwanej krytyką i zapyta o ich krytyczną i redakcyjną drogę.

Rozmowa ta jest debiutem Stowarzyszenia Kuratorów Literatury. Zachęcamy do aktywnego w niej udziału i dopisania własnych ról do naszego scenariusza. Przyjdźcie zatem podzielić się z nami własnymi opiniami, wątpliwościami i pomysłami. Słowem: jest debata, chodźcie.