Data wydarzenia: -

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Słowiański atlas chmur"

Zakład Języków Południowosłowiańskich Instytutu Filologii Słowiańskiej serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję naukową "Słowiański atlas chmur". Będzie to trzecia już z cyklu Międzynarodowych Konferencji Naukowych „Humanistyka w Przyrodzie – Przyroda w Humanistyce”, których celem jest interdyscyplinarne humanistyczne – diachroniczne i synchroniczne spojrzenie na przyrodę ożywioną i nieożywioną. Tematyka cyklu pozwala na przedstawienie aspektów przyrodniczych w rozważaniach filologicznych, kulturoznawczych, folklorystycznych, historycznych i antropologicznych. W organizowanym cyklu spotkań jako humaniści wkraczamy na teren badań tradycyjnie eksplorowany przez przyrodników, dlatego też zapraszamy do współpracy biologów, geografów, geologów czy fizyków, którzy chcą zaakcentować humanistyczny pierwiastek swoich rozważań naukowych.

Tegoroczne spotkanie poświęcone jest chmurom oraz wszystkim zjawiskom z nimi związanym – różnorodnym opadom, mgle, burzy, tęczy – pogodzie czy niepogodzie. Dla fizyków chmura to skupisko cząsteczek wody w postaci pary, zmieniające przy odpowiedniej temperaturze swój stan w ciekły lub stały, tworząc opady deszczu, gradu czy śniegu. A czym są zatem dla humanistów? Chmury nie są jednolite, stanowią całą gamę różnych tworów, które człowiek obserwuje i te obserwacje przetwarza zgodnie ze swoimi potrzebami. Meteorolog lub wprawny obserwator potrafi na ich podstawie przygotować prognozę pogody, biolog oszacować możliwości rozwoju środowiska naturalnego, artysta uwiecznić w swoich dziełach, a humanista w oparciu wiedzę o świecie pokazywać ich rolę w życiu człowieka.

Program wraz z linkami do obrad w MS Teams można znaleźć tutaj, abstrakty wystąpień natomiast znajdują się tutaj.