Data wydarzenia: -

Nowa zbiórka WFPiK dla Ukrainy

W najbliższą środę i czwartek (16-17.03) w godzinach od 12:00-16:00 w holu głównym Collegium Maius Samorząd Studentów naszego Wydziału przeprowadzi zbiórkę darów na rzecz Polskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego na Uniwersytecie im. Borysa Hrinczenki w Humaniu.

Z Uniwersytetem w Humaniu współpracujemy od 20 lat, odwiedzał go jeszcze Pana Dziekan Profesor Józef Tomasz Pokrzywniak. Organizowaliśmy wspólne konferencje, szkoły letnie i niedawno Dyrektor Centrum Prof. Igor Kryvosheia odwiedził dwukrotnie wydział, zaplanowaliśmy współorganizację dni kultury polskiej w Humaniu w pierwszym tygodniu maja tego roku (który może i tak przeprowadzimy w formie zdalnej).

Centrum skierowało do nas bardzo konkretną prośbę, podczas akcji będziemy zbierać następujące dary:

  1. Żywność "suchą".
  2. Leki.
  3. Bieliznę termiczną - wszystkie rozmiary.
  4. Opaski medyczne.
  5. Skarpety ciepłe.

Bardzo liczmy na wsparcie całej społeczności wydziału - Zespół Dziekański.