Data wydarzenia: -

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Lektura nieprzeczytanych. Odkrywanie pozytywizmu i Młodej Polski"

Koło Naukowe „Cykliści & Findesiecliści” i Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt. Lektura nieprzeczytanych. Odkrywanie pozytywizmu i Młodej Polski, która odbędzie się w formie online, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Termin: 23.05–24.05.2022

Wiedza o literaturze polskiej lat 1863–1918 pomimo licznych opracowań wciąż pełna jest luk i stąd potrzeba dalszej refleksji oraz kolejnych interpretacji. Prowadzone obecnie na gruncie historycznoliterackim próby dookreślenia niezbadanych dotąd obszarów twórczości tego okresu siłą rzeczy nie uwzględniają wszystkich godnych uwagi pisarzy i tracą z pola obserwacji istotne, intrygujące zagadnienia. Z tego powodu proponujemy przyjęcie takiej perspektywy w stosunku do literatury pozytywizmu i Młodej Polski, w której szczególna uwaga zostałaby poświęcona problematyce związanej z twórczością autorów minorum gentium, niesłusznie zapomnianym dziełom oraz pomijanym obszarom badawczym. Sądzimy, że dzięki ich uwzględnieniu będzie można powiedzieć wiele nowego o obu epokach.

Proponujemy następujące obszary badawcze:

 • zapomniane postaci literatury polskiej lat 1863–1918, pominięte w obiegu literaturoznawczym,
 • pisarstwo intymne, prywatne – dzienniki, listy, wspomnienia,
 • nieznane spory krytycznoliterackie,
 • mniej znane odczytania nieznanych dzieł,
 • zależy nam także na poszerzeniu perspektywy historycznoliterackiej o refleksję z zakresu lingwistyki, socjologii, psychologii, antropologii, a także nauk przyrodniczych,
 • wczesna recepcja zapomnianych twórców,
 • krytyka wobec nowych zjawisk literackich,
 • zapomniane recenzje uznanych twórców,
 • nieznani pisarze w perspektywie komparatystycznej,
 • badania dokumentów i świadectw procesu twórczego,
 • relacje między pisarzami pomijanymi i twórcami eksponowanymi.

Na zgłoszenia tematów wraz ze streszczeniem oczekujemy do 30 kwietnia 2022 roku. Abstrakty prosimy kierować drogą mailową na adres: lekturanieprzeczytanych@gmail.com. Informacje o przyjęciu referatów, a także szczegółowe wskazówki organizacyjne zostaną przesłane w pierwszym tygodniu maja. Czas wystąpienia nie powinien przekroczyć 20 minut. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tematów bez podania uzasadnienia. Konferencja odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams. Udział w konferencji jest bezpłatny. Artykuły, które uzyskają pozytywne recenzje zostaną ogłoszone drukiem na łamach „Poznańskich Studiów Polonistycznych” (2023).

Opiekunami naukowymi wydarzenia są:

prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn

prof. dr hab. Tomasz Sobieraj

dr hab. Marek Wedemann, prof. UAM

dr Rozalia Wojkiewicz

Sekretarze konferencji: mgr Klaudia Ataman, mgr Krzysztof Prabucki