Data wydarzenia:

Polska kultura tekstotwórczości: wykład dr Magdaleny Bober-Jankowskiej (UKSW)

Wraz z Pracownią Badań nad Procesem Twórczym UJ serdecznie zapraszamy na kolejną odsłonę projektu "Polska kultura tekstotwórczości" realizowanego w ramach Humanistycznego Konsorcjum Naukowego, stworzonego przez WFPiK UAM i Wydział Polonistyki UJ.

Wiek XVIII (suplement) - 29.05.2023, godz. 18.30, MS Teams

W programie wykład dr Magdaleny Bober-Jankowskiej (UKSW) pt. Między piórem a maszyną drukarską, czyli co ukrywa nieznany egzemplarz II tomu „Historyi narodu polskiego” Adama Naruszewicza oraz dyskusja.

Wystąpienie będzie skupiało się na nieznanym dotąd egzemplarzu II tomu „Historyi narodu polskiego” Adama Naruszewicza. Jego wyjątkowa wartość wynika z faktu, że jest to tom drukarski, w którym autor osobiście do-konał redakcji i korekty. Takie egzemplarze należą do rzadkości. Odkrycie jest cenne z kilku względów. W perspektywie jednostkowej odsłania techniki pracy redaktorskiej i korektorskiej Naruszewicza, m.in. zakres wprowadzanych zmian czy sposoby oznaczania ingerencji autorskich (znaki korektorskie). Dowodzi również istnienia całościowej, zaplanowanej koncepcji dzieła i jego ostatecznego kształtu, konsekwentnie wdrażanej przez twórcę także na każdym etapie procesu wydawniczego. W szerszej perspektywie – zachowując pewien margines błędu – daje możliwość rekonstrukcji etapów publikacji, w ich wąskim, lecz jakże ważnym, obszarze relacji twórcy z drukarzem. Pozwala bowiem odpowiedzieć na pytanie o zakres autorskiej kontroli nad poczynaniami zecerów, zakreślając tym samym obszar możliwych ingerencji i skuteczność podjętych działań. Rekonstrukcja losów publikacji, mającej trafić pod prasę, od momentu przekazania przez autora dzieła do wydawcy, jest dzisiaj niełatwa lub po prostu – niemożliwa. Dzięki egzemplarzowi drukarskiemu Historyi możemy zajrzeć za drukarskie kulisy i przybliżyć ten mało znany etap powstawania tekstu.

Do spotkania będzie można dołączać klikając w następujący link (aktywny od ok. 18.20): Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania.

Serdecznie zapraszamy!