Data wydarzenia:

Polska kultura tekstotwórczości - wykład prof. Teresy Kostkiewiczowej

Pracownia Badań nad Procesem Twórczym (UJ) kontynuuje projekt badawczo-seminaryjny pod nazwą „Polska kultura tekstotwórczości”, realizowany w ramach Humanistycznego Konsorcjum Naukowego, stworzonego przez Wydział Polonistyki UJ oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

Wiek XVIII – spotkanie pierwsze

1.03.2022, godz. 17.30

Miejsce: MS Teams

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

W programie: wykład Pani Profesor Teresy Kostkiewiczowej

„Praktyki tekstotwórcze Ignacego Krasickiego. Autor – gatunek – odbiorca”

oraz dyskusja.

Serdecznie zapraszamy! Do spotkania będzie można dołączać klikając podany w zaproszeniu link (od ok. 17.20).

dr hab. Mateusz Antoniuk

Kierownik Pracowni Badań nad Procesem Twórczym