Data wydarzenia:

Sztuczna inteligencja w praktyce dydaktycznej – spotkanie otwarte

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia dr hab. Krzysztof Skibski, prof. UAM pragnie serdecznie zaprosić na otwarte spotkanie z cyklu Forum Rad Programowych WFPiK, które odbędzie się 15 maja (środa) o godzinie 13.30 w Salonie Mickiewicza.

Rozmowa będzie dotyczyć sztucznej inteligencji i jej zastosowań w praktyce dydaktycznej. Wielość sądów na temat tego narzędzia zachęca bowiem do przedstawienia jego pogłębionej charakterystyki, która obejmie zarówno potencjalną korzyść, jak i ryzyko stosowania.

Rolę prelegentów i współrozmówców zgodzili się przyjąć na tę okoliczność Panowie prof. UAM dr hab. Konrad Dominas i mgr Adam Cankudis.